OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 19. oktober 2020
Tekst: Tage Espersen

Opfordring til kron- og dåvildtjægere.

Opfordring til kron- og dåvildtjægere.

Her ved indgangen til den nye jagtsæson på hjortevildt vil vi gerne opfordre til at, jægere der nedlægger kron- eller dåvildt får noteret sig, hvad det er for dyr man har skudt - køn, alder og hvilken måned, så I har oplysningerne når I skal indberette jeres vildtudbytte.

Kun ca. halvdelen af de nordjyske jægere, der nedlægger hjortevildt, indberetter detaljerne, når de indberetter til vildtudbyttestatistikken. Det bør vi kunne gøre meget bedre.

Hvilken måned dyrene er nedlagt, er det kalve, etårsdyr eller dyr der er ældre?

Hvis I er i tvivl om dyrets alder, kan man kigge på dyrets kindtænder.

Kalve har fire kindtænder - etårsdyr har fem kindtænder - toårige eller ældre har seks kindtænder.

Indberetningerne er et rigtig godt værktøj, når man skal diskutere og indstille nye jagttider, så man kan dokumentere, hvordan de gamle jagttider har virket.

Opfordring til indlevering af tænder fra kronhjorte.

Indlevering af tænder gælder kun for kronhjorte, der er to år eller ældre.

For at kunne dokumentere alderen på de nedlagte hjorte, og dermed kunne vise at vi er på vej mod Vildtforvaltningens mål - flere ældre hjorte - opfordrer vi alle jægere, der har skudt hjorte til at indleverer de to midterste fortænder i underkæben.

Tænderne kan sendes til Kalø i kuverter, der er lavet til formålet, men vi vil helst at I indleverer dem til et kredsbestyrelsesmedlem, formanden for et af hjortelavene, eller formændene for hjortevildtgrupperne. Så risikerer vi ikke skader i posten og disse personer har kuverter til indlevering.

Lodtrækning om jagt.

Blandt de jægere, der indleverer tænder fra kronhjorte, der er nedlagt nordenfjords, trækkes der hvert år lod om to pladser på en af Naturstyrelsens jagter.

 

Med venlig hilsen samt knæk og bræk

Kredsbestyrelsen

Tage Espersen og Niels Quist Jensen Hjortevildtsformænd i Kreds 1