OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 17. marts 2020

Friluftsrådets lokalforeningspulje

Tekst: Henrik Kragh

Jagtforening - se her!

Husk at der kan søges tilskud til alverdens ting!

Jagtforeningerne kan søge tilskud fra Friluftsrådets lokalforeningspulje.

Lokale foreninger under Friluftsrådets medlemsorganisationer, herunder Danmarks Jægerforbund, kan søge om støtte til at styrke foreningens arbejde for friluftsliv. Der kan søges op til 50.000 kr. fra en pulje på ca. 2,5 mio. kr. årligt.

Puljen har til formål at styrke lokale foreningers arbejde med friluftsliv i hele landet. Der er fokus på initiativer, der fremmer befolkningens muligheder for at opleve naturen. Ved friluftsliv forstås i denne sammenhæng rekreative aktiviteter, som finder sted i naturen, f.eks. det åbne land, i skoven, andre grønne områder, langs kysten eller på sø eller hav. 

Læs mere her