OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 06. januar 2020

Årsmøder - lokale Jægerråd

Tekst: Henrik Kragh

Jægerrådsmøder i Kreds 1 2020

I januar 2020 afvikler Jægerrådene i Kreds 1 Årsmøder.

Vi opfordrer alle medlemmer til at deltage. Alle møder starter kl. 19.00.

Ved at møde op får du indblik i det dit Jægerråd i din kommune arbejder

med, samt i Kredsarbejdet og i arbejdet i Danmarks Jægerforbund. Kom og

vær med, du har mulighed for at stille spørgsmål, og være med til at præge

den fremtidige udvikling i Danmarks Jægerforbund.

Møderækken finder du her:
9. Januar.
Vesthimmerland Jægerråd.
Flejsborg Skydecenter, Gattenvej 29, 9640

13. januar.
Frederikshavn og Hjørring Jægerråd.
Sindal Hallen Islandsgade 22, 9870 Sindal

16. januar.
Rebild og Ålborg Jægerråd.
Skalborg Kro, Hobrovej 515, 9200 Skalborg

20. januar.
Læsø Jægerråd.
Vandrehjemmet i Vesterø, 9940 Læsø

21. januar.
Jammerbugt Jægerråd.
Brovst Sport og Kulturcenter, Damengvej 2, 9460 Brovst

28. januar.
Mariagerfjord Jægerråd.
Valsgård, Slugten 4, 9550 Hobro

6. februar.
Brønderslev Jægerråd.
Hjallerup Jagtcenter, Kjærsgaard Engvej 15, 9320 Hjallerup

13. februar
Morsø og Thisted Jægerråd.
Østvildsund Færgekro, Sundbyvej 238, 7950 Erslev

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af beretning for Jægerrådets virke
 1. Valg af formand (i valgår for det enkelte Jægerråd)
 1. Orientering om bestyrelsens sammensætning
 2. Indstilling af indtil to kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter for disse (kun i valgår)
 1. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet.
  Indstillinger i henhold til pkt. 5 og 6 skal meddeles skriftligt til
  kredsformanden senest tre uger før kredsmødet, idet kredsformanden
  dog kan vedtage en mere vidtgående indstillingsprocedure.
 1. Indkomne forslag
 2. Eventuelt

Ønsker du at stemme til årsmøderne skal du være medlem af Danmarks Jægerforbund og være bosiddende i den kommune for hvis jægerråd du deltager i, eller være medlem af Danmarks Jægerforbund i en jagtforening i den pågældende kommune.

Tilmelding:

Se under de enkelte Jægerråd for tilmelding eller kontakt din jægerrådsformand, også hvis du gerne vil vide mere om arbejdet i og sammensætningen af det enkelte Jægerråd.

En anden vigtig dato er Kredsens Årsmøde
den 21. marts 2020. - Info om dette bringes på kreds 1 hjemmeside snarest muligt.

Vi glæder os til at se dig.

På Kredsbestyrelsens og Jægerrådenes vegne

Grethe Jakobsen

Kredsformand