OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 19. februar 2019

Årsmøde Kreds 1 - 2019

Kredsmøde onsdag d. 6. marts 2019

Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst.

Indtegning og middag 17.45-18.45
Mødestart 19.00

Pris pr. deltager:

 Inkl. aftensmad -  1 øl/vand samt kaffe/kage.  kr. 150,00

Ønsker du ikke at deltage i spisning, er deltagerprisen kr. 50,00

Beløbet betales ved tilmelding.

Tilmelding via dette link : KLIK HER - SENESTE TILMELDING SENEST 1 uge før mødet.

DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om kredsens virksomhed.
  3. Orientering om kredsens økonomiske forbrug.
  4. Valg af repræsentantskabsmedlemmer, jf. § 23, stk. 2, nr. 4).
  5. Orientering om hovedbestyrelsens arbejde, og indlæg fra administrationen.
  6. Indkomne forslag.
  7. Eventuelt.

 Til årsmødet er følgende stemmeberettigede:

• Kredsbestyrelsen
• Formænd for jægerråd
• Fagkoordinatorer
• Fra hver forening én repræsentant for hver påbegyndt 50 medlemmer opgjort pr. 1. oktober året før.

Forslag, som ønskes optaget på dagsordenen, og som ikke er fremsat af Kredsbestyrelsen, skal være vedtaget på et møde i et Jægerråd eller af en lokal jagtforening. Alle forslag skal tilgå Kredsformanden senest 3 uger før Kredsens årsmøde.

Koordinatorernes beretninger og praktiske oplysninger finder du her på kredsens hjemmeside, disse fremsendes derfor ikke til deltagerne.

Vi glæder os til at se dig.

På Kredsbestyrelsens vegne
Grethe Jakobsen
Kredsformand

Beretninger fra koordinatorerne (løbende opdatering):

BUE FLUGTSKYDNING
FRILUFTSRÅD
HUNDE
JAGT HORN
JAGTSTI
NYJÆGER
REGULERING
RIFFEL
STRAND OG HAVJAGT
WEB & UDDANNELSE
VILDTPLEJE
HJORTEVILDT

MEDLEMSTAL OKTOBER 2018

Se dem her