OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 07. oktober 2018

Ulvemøde og struktur i Danmarks Jægerforbund

Tekst: Henrik Kragh

Ny struktur i Danmarks Jægerforbund?

Som mange sikkert er bekendt med kom forbundets struktur til debat i 2017. Det besluttedes tidligt i år efter tilbagemeldinger fra Jægerrådsmøde og repræsentantskabsmødet, at der skulle nedsættes arbejdsgrupper som skulle kigge på, om vi har behov for en ny struktur i DJ.

En gruppe af medlemmer fra alle kredse kigger i øjeblikket på dette emne. I kreds 1 inviterer vi alle vores medlemmer til møde omkring struktur arbejdet.
Vores repræsentanter i gruppen i Kreds 1 Henning Kiil fra Åby Sogns Jagtforening og Henrik Pedersen fra Jægerrådet i Vesthimmerland vil fortælle os om gruppens arbejde, samt status på dette.

Mødet afholdes den 1. november hos Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 1, Brovst.

Fællesspisning kl. 18.00 (se tilmelding nederst).

Møde start kl. 18.45 (se tilmelding nederst).

 "Ulven i Danmark samt fakta herom indtil nu", 

Et andet emne vil blive blive præsenteret på dette møde:

Under overskriften "Ulven i Danmark samt fakta herom indtil nu", vil Kent Olsen og Torben Schultz Jensen informere omkring en kommende forvaltningsplan, og om status om ulv på nuværende tidspunkt.

Grundlaget herfor er fremkommet efter et møde den 4. september i kredsbestyrelsen, hvor man havde besøg af Torben Schultz Jensen, HB medlem fra Kreds 3, samt formand for Hjortevildtudvalget i Danmarks Jægerforbund og Kent Olsen fra Naturhistorisk Museum i Århus og som holder Ulveatlas ajour. Derudover var de to hjortevildtgrupper samt 2 schweishundekoordinatorer inviteret.  

Det er gratis at deltage (spisning inklusiv), og vi forventer at der kommer en del medlemmer til dette møde, hvorfor tilmelding er nødvendig.

Tilmeldingen skal ske ved at klikke her. Under tilmelding SKAL du vælge om du deltager til spisning eller ej.

Husk at have dit medlemsnummer klar, da dette skal bruges til tilmeldingen. Har du problemer med at tilmelde dig via linket, kan du kontakte Henrik Kragh på mobil 2045 7729.

Vi ser frem til et godt møde!

Vel mødt på kredsbestyrelsens vegne
Grethe Jakobsen
Kreds 1