OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 10. september 2018

Regulering af Mårhund - intensiveret indsats

Tekst: Henrik Kragh

Desværre må vi erkende, at Mårhunden observeres oftere og oftere - nu også i kreds 1. Derfor har reguleringskoordinator Kreds 1 - Kristian Slyk i samarbejde med Elon Godiksen igangsat et pilotprojekt, der handler om at øge den fælles indsats mod Mårhunden.

I næste uge er der etableret et fællesmøde i Vest Himmerland, hvor man vil debattere løsninger og ideer til en intensivering af reguleringen.

Efter mødet er det tiltænkt at holde flere møder i kreds 1. Formålet er at aktivere flere jægere i de enkelte jagtforeninger, til i en fælles indsats at øge reguleringen af mårhund i vores kreds.

På disse møder vil man bl.a. drøfte, Mårhundens udbredelse og levevis, hvordan oprettes bait plads(foderplads), hvor sættes fælden og hvordan, hvilken madding virker bedst og hvilke fælder virker bedst.

Der vil blive demonstration af vildtkameraer, samt fremvisning af forskellige fælder.

Vi forventer at bringe mere om dette, i et nyhedsbrev senere.

Her lidt fakta om Mårhunden:

Mårhunden er en invasiv art, der gør stor skade i naturen, dette gælder specielt de jordrugende fugles æg og yngel. Der bliver indrapporteret flere og flere observationer, hvilket tyder på en voksende bestand her i det Nordjyske. Derfor dette opråb til alle jagtforeninger og deres medlemmer, ja til alle jægere, lodsejere og naturelskere.

Læs mere om Mårhunden i dette link