OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Tekst: Webkoordinator Henrik Kragh
Offentliggjort den: 06. februar 2018

Faunastriber i Nordjylland

I 2017 skabte de nordjyske faunastriber bedre betingelser for flora og fauna, og bidrog til at øge biodiversiteten i og omkring landbrugsarealerne.

Succesen gentages i år, og denne gang med mulighed for at vælge imellem to forskellige frøblandinger:

1.
Vildtblanding – her er der fokus på at producere pollen og nektar, som tiltrækker bier, sommerfugle mv. Blandingen giver føde for insekterne, der dermed kan danne fødegrundlaget for fuglevildtets unger.

2.
Blomsterblanding – blandingen består af en lang række sommerblomster, der giver en fl ot og farverig blomsterstribe med en lang blomstringstid.
Blomsterne sørger endvidere for vigtig nektar til bierne.

Skal du ud at gøre en forskel på dine revirer og bidrage til at småfugle, vildt og insekter får et større udvalg af redeskjul, fødesøgning og yngleplads, ja så er det bare at komme i gang. Er du ikke selv lodsejer, så tag en snak med din lokale landmand, og se om i ikke sammen finder en løsning.

Samtidigt bidrager i til en smukkere natur, til glæde og gavn for både mennesker og dyr.

Interessant? - ja - så skulle du måske kigge lidt mere i Landbo Nords brochure "Faunastriber - Giv naturen en håndsrækning".

Du kan også få rådgivning ved at kontakte vores egne vildtplejerådgivere -

Kurt Thomsen, mobil 20167330, mail: kurt-thomsen@live.dk
Jens Stevn, mobil 40875401, mail: js@jensstevn.dk

Måske overvejer du endda at lave et markvildtlaug? Så kontakt meget gerne Danmarks Jægerforbund,

Vildt- og naturkonsulent Anders Rishøj, mobil 27 80 28 49, mail: arj@jaegerne.dk