OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 14. december 2018

Årsmøder - Jægerråd 2019

Tekst: Henrik Kragh

Nu hvor der ikke er mange dage tilbage af året, er det måske tid at tænke på arrangementer i 2019.

Jægerrådene i Kreds 1 har allerede fastlagt deres møder, så kredsformanden har haft travlt med at booke kalenderen til disse.

Vi opfordrer alle medlemmer til at deltage. Alle møder starter kl. 19.00. Ved at møde op får du indblik i det dit Jægerråd i din kommune arbejder med, samt i Kredsarbejdet og i arbejdet i Danmarks Jægerforbund. Kom og vær med, du har mulighed for at stille spørgsmål, og være med til at præge den fremtidige udvikling i Danmarks Jægerforbund. 

Nedenfor kan du se, netop hvornår din kommunes Jægerråd holder årsmøde. Skynd dig at få sat kryds i kalenderen. Vi vil så gerne have, at du møder op. Der er mange ting på spil, og vil du være med til at påvirke debatten, så er det vigtigt at du byder ind.

Der er i øjeblikket meget fokus på strukturen i DJ, så kom og hør mere. Enkelte Jægerråd har inviteret foredragsholdere med til deres møder, så hold øje med dit Jægerråd. Se mere under "det sker" på DJ's hjemmeside.

Møderækken finder du her:

Dato

Jægerråd

Adresse

14. Januar

Vesthimmerland

Flejsborg Skydecenter, Gattenvej 29, 9640 Hobro

15. januar

Rebild/Ålborg

Skalborg Kro, Hobrovej 515, 9200 Skalborg

21. januar

Læsø

Klubhuset på Skydebanen, Holteemmenvejen, 9940 Læsø

22. januar

Jammerbugt

Brovst Sport og Kulturcenter, Damengvej 2, 9460 Brovst

23. januar

Brønderslev

Hjallerup Jagtcenter, Kjærsgaard Engvej 15, 9320 Hjallerup

28. januar

Frederikshavn/Hjørring

Sindal Hallen Islandsgade 22, 9870 Sindal

29. Januar

Mariagerfjord

Valsgård, Slugten 4, 9550 Hobro

31. Januar

Morsø/Thisted

Østvildsund Færgekro, Sundbyvej 238, 7950 Erslev

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af beretning for jægerrådets virke

3. Valg af formand (i valgår for det enkelte jægerråd)

4. Orientering om bestyrelsens sammensætning

5. Indstilling af indtil to kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter for disse (kun i valgår)

6. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet. Indstillinger i henhold til pkt. 5 og 6 skal meddeles skriftligt til kredsformanden senest tre uger før kredsmødet, idet kredsformanden dog kan vedtage en mere vidtgående indstillingsprocedure.

7. Indkomne forslag

8. Eventuelt

Ønsker du at stemme til årsmøderne skal du være medlem af Danmarks Jægerforbund og være bosiddende i den kommune for hvis jægerråd du deltager i. Eller være medlem af Danmarks Jægerforbund i en jagtforening i den pågældende kommune. Tilmelding: Se under de enkelte Jægerråd for tilmelding eller kontakt din jægerrådsformand, også hvis du gerne vil vide mere om arbejdet i og sammensætningen af det enkelte Jægerråd. 

En anden vigtig dato er Kredsens Årsmøde den 6. marts 2018. - Se særskilt annonce herfor. 

Vi glæder os til at se dig.

På Kredsbestyrelsens og Jægerrådenes vegne

Grethe Jakobsen

Kredsformand