OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 29. september 2017

Temaaften om råvildtforvaltning

Tekst: Henrik Kragh
Vær med i debatten om den fremtidige råvildtforvaltning!

Tag med til en spændende aften i Sport og Kulturcenter Brovst.

Danmarks Jægerforbund afholder i samarbejde med kreds 1 en temaaften om råvildtforvaltning med fokus på  de åbenbare udfordringer, vi har med at få genskabt robuste bestande i de områder, der har været ramt af sygdomsproblemer, og hvordan vi forebygger sygdomsrelaterede problemer i råvildtbestandene.

Du vil her få lejlighed til at høre oplæg fra Chefkonsulent, dyrlæge, PhD Mariann Chriél, DTU Veterinær instituttet, Vildtkonsulent Ivar Høst, Naturstyrelsen, Formand for DJ's hjorteudvalg og HB medlem Norbert F. V. Ravnsbæk, Danmarks Jægerforbund, Projektleder, vildtbiolog Carsten Riis Olesen, Danmarks Jægerforbund, Hjortevildtkonsulent Mads Flinterup, Danmarks Jægerforbund, Jagtfaglig Chef/Afdelingschef Rådgivning og Uddannelse Niels Søndergaard, Danmarks Jægerforbund.

Er du jæger, lodsejer eller blot naturinteresseret, så er denne aften sikkert noget for dig. Tag  gerne dine kammerater med, det bliver helt sikkert en fantastisk aften.

Kredsformand i kreds 1 Grethe Jacobsen byder velkommen.

Sted: Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, 9460 Brovst.

Dato: Onsdag den 4. oktober 2017

Tid: Kl. 19.00 -22.00

Pris: Kr. 75,- for medlemmer og kr. 400,- for ikke-medlemmer. Prisen er inkl. kaffe.

Tilmelding skal ske via dette link: Læs mere her

Program:

  • Kl. 19.00 – 19.05  Velkomst v/kredsformand Grethe Jacobsen, kreds 1
  • Kl. 19.05 – 19.15  Introduktion til temaaftens program v/Jagtfaglig Chef/Afdelingschef Rådgivning og Uddannelse Niels Søndergaard, DJ
  • Kl. 19.15 – 19.30  DJs politiske retning for forvaltning af råvildt v/ Formand for DJs hjorteudvalg og HB medlem Norbert F. V. Ravnsbæk,   DJ
  • Kl. 19.30 – 19.50  Råvildtforvaltning på Sjælland  - herunder faglige anbefalinger om forvaltningen v/vildtkonsulent Ivar Høst, Naturstyrelsen
  • Kl. 19.50 – 20.20  ”Råvildtsyge” hvad er status v/chefkonsulent, dyrlæge, PhD Mariann Chriél, DTU Veterinærinstituttet
  • Kl. 20.20 – 20.40  Kaffepause
  • Kl. 20.40 – 21.00  Den populationsdynamiske baggrund og mulige årsagssammenhænge vi endnu ikke har fundet eller tænkt v/Projektleder Carsten Riis Olesen, DJ, Rådgivning og Uddannelse
  • Kl. 21.00 – 21.30  Best practice for en bæredygtig råvildtforvaltning V/Hjortevildtkonsulent Mads Flinterup, DJ, Rådgivning og Uddannelse            
  • Kl. 21.30 – 22.00  Paneldebat
  • Kl. 22.00  Afslutning