OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 14. januar 2017

Projekt kæbeindsamling kreds 1

Til alle jægere i kreds 1

Indledningsvis en praktisk oplysning  - jeg har fået ny adresse:

Leif Brandi Bach 
Ndr. Ringgade 13
9330 Dronninglund.

Dette særligt til de af Jer der sender jeres foreningsblade til mig ;-)

Kæbeindsamling i kreds1

I forbindelse med den nært forestående premiere 1 nov. på kronvildt i Thy og Vendsyssel er der indgået en aftale mellem den lokale Hjortevildtgruppe, backing gruppen for denne , Naturstyrelsen, Jægerrådene og kredsbestyrelsen i kreds 1, om at indsamle underkæben fra alle nedlagte hjorte større end spidshjort. Vi skal bruge kæben til at aldersbestemme hjorten, hvorfor det er meget vigtigt vi får alle kæber ind uanset størrelsen på den nedlagte hjort, blot skal den være større end spidshjort. Naturstyrelsen Thy og Vendsyssel har eksempelvis skrevet ud til deres jagtlejere og ”pålagt” dem at aflevere alle kæber fra de hjorte der er nedlagt på naturstyrelsens arealer.
Men det gælder selvfølgelig alle kæber i Thy og Vendsyssel – men også meget gerne kæber fra hjorte nedlagt i hele kreds 1, hvorfor alle lokalforeninger er med på denne mailkorrespondance.

Der er 100 % opbakning fra alle Jægerrådene, Hjortevildtgruppen Nordjylland og Naturstyrelsen til dette projekt, hvorfor jeg også håber i ude i lokalforeningerne vil være med til at frembringe nødvendig data.

Jeg vedhæfter 2 link der dels viser hvordan man kan bearbejde kæben inden indsendelse, dels skemaet der skal udfyldes sammen med indleveringen af kæben. I er velkommen til at printe disse.:
http://www.hjortevildtdjursland.dk/html/Lovenholm_doc/Instrukskaebe_2010.pdf
 (kæbebearbejdelse)
http://www.jaegerforbundet.dk/media/5865/K%C3%A6beindsamling-3K.pdf (oplysningsskema).

Der skal som minimum oplyses om hvilken kommune hjorten er nedlagt i, og ligeledes antal sprosser på geviret. De der udfylder hele skemaet med navn add. mv. får en tilbagemelding på dyrets alder i løbet af foråret 2017. Samtidig trækker vi lod om 2 jagter på Naturstyrelsens arealer i sæsonen 2017/2018 .
Kæben ligges i en pose, sammen med oplysningsskemaet i sin egen pose der ligges i posen med kæben.
 

Såfremt i ikke har mulighed for at aflevere kæben på Jagtens Hus – Molsvej 34 – 8410 Rønde, er der udpeget en række tillidsfolk i kredsen hvortil i er velkommen til at aflevere - disse personer er:

 • Fmd. Hjortevildtgruppen Nordjylland – Tage Espersen – tlf: 40115429
 • Jægerrådsformand (JF) Morsø – Kim Fredholm – tlf: 51742734
 • Jægerrådsmedlem Jammerbugt – Poul Stensbæk Pedersen – tlf: 20853243
 • JF Hjørring – Regnar Bæk – tlf: 20313070
 • Jægerrådsmedlem Frederikshavn – Bjarne Dunk – tlf: 25154298
 • JF Brønderslev – Christian Nørgaard – 26144089
 • Kredsformand Grethe Jakobsen – tlf: 24400051
 • Vildtkonsulent Thy – Tommy Hansen – tlf: 72543138
 • Vildtkonsulent Vendsyssel Mogens Sonne Hansen – tlf: 26875460
 • Vildtkonsulent Ivar Høst – Kronjylland/Himmerland – tlf:20668230
 • Naturstyrelsen Aalborg/Himmerland – tlf:  72543000
 • Konservator Kim Skøtt Hansen – 98181278
 • HB medlem kreds 1 – Leif Bach – tlf: 40288397


Ovenstående personer er behjælpelig med yderlig oplysninger, evt. poser, div skemaer, samt indsamling med henblik på videre transport til Jagtens Hus Kalø

Der er i Jæger nr. 11 yderlig information om Projekt kæbeindsamling på side 11 og side 122.

Kredsbestyrelsen i Kreds 1 håber meget i vil være medvirkende til vi får samlet så mange kæber ind som overhovedet muligt. Vi i kreds 1 går endnu en gang forrest med data indsamling – ligesom vi gjorde det for år tilbage med indsamling omkring data da harerne blev fredet i Himmerland. Her var vi medvirkende til metodeudvikling, hvor vi bla. lagde kimen til de metoder der i dag bruges i forbindelse med vores markvildtlav og de tællinger der foregår der.

Lad os derfor stå sammen om dette projekt, og har i kendskab til der kommer jægere fra andre egne af landet, så gør dem opmærksom på vores projekt.

Der er fra nogens side rejst tvivl om hvorvidt denne metode fremskaffer valide data. Til dette kan jeg kun sige at det er den bedste og mest anerkendte og anvendte metode vi kender i dag.
Så derfor – jo flere kæber jo bedre materiale får vi ud af undersøgelsen.

Har i spørgsmål til ovenstående er i velkommen til at tage kontakt til ovenstående kontaktpersoner.

I må meget gerne formidle dette skriv videre til alle jeres medlemmer inden premieren d. 1 nov.

Slutteligt skal jeg gøre opmærksom på Projekt kæbeindsamling er et DJ projekt, hvor vi gør brug af DCE til aldersbestemmelsen af hjortene.

Knæk & Bræk med jagten og kæbeindsamlingen ;-)


Med venlig hilsen

Leif Bach
Hovedbestyrelsesmedlem kreds 1
Formand Medlemsudvalg

Danmarks Jægerforbund