OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 24. januar 2017

Den regionale hjortevildtgruppe for Nordjylland indkalder til orienteringsmøde om gruppes udspil til, Miljø- og fødevareminister, Esben Lunde Larsens udspil til jagttid på kronvildt.


Den regionale hjortevildtgruppe for Nordjylland indkalder til orienteringsmøde om gruppes udspil til, Miljø- og fødevareminister, Esben Lunde Larsens udspil til jagttid på kronvildt.

Møderne afholdes som følgende:
Orienteringsmøde i: Østervrå Idræts- og Kulturcenter Bredgade 6-8, 9750 Østervrå 15. februar kl. 19.00

NB - Nyt mødested
Orienteringsmøde i: Tranum Strand, Strandvejen 83.
9460 Brovst
28. februar kl. 19.00

På møderne servers kaffe og kage som den enkelte deltager selv betaler.

Hjortevildtgruppens oplæg til jagttider for kronvildt i regionen er som vedhæftet:

Vest for Aalborg – Hirtshals motorvejen Hjorte med mindst fem ender på den ene stang: 16/10 – 31/12 Spidshjort: 16/10 – 31/1 Hind: 16/10 – 31/1 Kalv: 1/9 - 31/1

Øst for Aalborg – Hirtshals motorvejen
Hjorte med mindst fem ender på den ene stang: 1/11 – 31/12 Spidshjort: 1/11 – 31/1 Hind: 1/11 – 31/1 Kalv: 1/11 – 31/1

På baggrund af gode resultater med sprossefredning på mellemhjorte i Vendsyssel foreslår gruppen dette indført i hele regionen. Således som anført ovenfor, at hjorte større en spidshjort og op til 5 ender på en stang fredes.
Konstruktive input fra mødet vil blive taget med i den endelige indstilling fra den regionale hjortevildtgruppe til den nationale hjortevildtgruppe.

Med venlig hilsen
Den regionale hjortevildtgruppe for Nordjylland