OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Velkommen til nyt fra Danmarks Jægerforbund Kreds 1.

Læs om: Introkursus for tillidsfolk, Naturmøde og kommende arrangementer, Sidste nyt om markvildtindsatsen, Inspiration til hundeområdet, Kurser i foreningen, Tilskud til foreningerne, Ny webmaster og en lille opfordring til jer.

 

Foråret står for døren og der er fuld gang i aktiviteterne efter årets start med afvikling af gode årsmøder i jægerrådene samt Kredsens årsmøde den 4. marts. Et fint og meget roligt møde i god stemning, som I vil kunne læse om på Kredsens hjemmeside. I forhold til aktiviteter er det lige nu de frivillige jagtprøver, Riffelprøver samt prøver på Hund, samt jægermatch og kredsskydning i Hadsund som vores koordinatorer har travlt med. I kredsbestyrelsen er der også god fart på opgaverne og nogle af dem kan du læse om her. 


Ny webmaster i Kredsen
Henrik Kragh kommer fra Serritslev Jagtforening har meldt sig til posten som ny webmaster i Kredsen.

Henrik er bekendt med foreningsarbejde gennem Haderslev Jægerforening, men er flyttet nordpå. Da Henrik er en ildsjæl, som gerne lægger kræfter i foreningsarbejde og tillige også tidligere har arbejdet med websider, var han et oplagt valg til posten.

Vi har den seneste tid haft bistand fra Berit Valentin fra Kreds 7 og det har vi været meget glade for. Nu kan vi imidlertid sige tak for hjælpen til Berit, da Henrik er i fuld sving med at udbygge siden for Kreds 1.

Har du bud på nye ideer til kredsens side, så kontakt gerne Henrik på jagt@lite.dk Vi drøfter løbende forbedringer, så vi kan hjælpe jer bedst muligt.


Kursus for nye tillidsfolk på Rold Storkro - 2. maj.
Som et led i at styrke organisationen afvikles der nu de første kurser for nye tillidsfolk i vores kreds.

Tillidsvalgte er en bred betegnelse, som dækker alt lige fra HB til den der er med i et udvalg for aktiviteter i en jagtforening eller en ny suppleant. Populært sagt - arbejder du for jagtens sag i vores foreninger eller i Kredsen på den ene eller anden måde, så er dette måske noget for dig.
Niels Søndergård er kursusleder og herudover deltager Claus Lind Christensen, Joan B. Kvist, Jens Kjær, Michael Stevns, Niels Søndergård fra DJ administration.

Udgangspunktet for kurset er Jægerforbundets strategi, Natursyn og vedtægter som du kan finde på http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/hvem-er-vi/

Aftenen er en blanding af oplæg og dialog blandt deltagerne, derfor forventer vi et stort af denne aften. Andre kredse har allerede afviklet deres første intro og kurset har fået gode tilbagemeldinger.
Fristen for tilmelding er den 18. april og sker via dette link: https://flexbillet.dk/dj-kursus/event/BZ79C7/details/Markvildtet får nye striber  at boltre sig på og lavene vokser frem.
Hen over 2016 og dette forår er der gjort en stærk formidlingsindsats for at få gang i markvildtindsatsen i Kreds 1 og det ser nu ud til at bære frugt.

Der er indtil nu bestilt 14 km. faunastriber via det samarbejde som Kredsen har med LandboNord, Biavlerne og DOF og flere bestillinger er undervejs.
Indsatsen kvalificeres via tællinger. Tællingerne finder sted i foråret inden de nye striber bliver anlagt. Det giver mulighed for at få et før- og efter-billede, så vi kan se resultatet af indsatsen.
Udover bestilling af faunastriber er der også oprettet et nyt markvildtlaug og eksisterende lav er blevet udvidet. Dette er sket i forlængelse af formidlingsindsatserne på hhv. LandboNord i efteråret og på Outoor i Ålborg i februar.

Alt i alt kan vi godt tillade os at være stolte af dette allerede nu, men vi er langt fra færdige. Der er nye tiltag på vej i Himmerland og formidlingen og opbygningen af lav og anlæg af striber fortsætter i 2017.
Du er meget velkommen til at kontakte vores lille trio af eksperter på området: Anders Rishøj, Jens Stevn eller Kurt Thomsen, hvis du vil vide hvordan et lav etableres, eller hvad der skal til for at lave et godt tiltag hos dig eller din jagtudlejer. Du finder dem her: arj@jaegerne - js@jensstevn.dk - kurt-thomsen@live.dk


Kredsunderviserne på hundeområdet er til rådighed for jer.
En forening som har en velfungerende hundeafdeling er som regel rustet med glade ejere og hunde til gavn for såvel jagten og for de mange familier vores skønne 4-benede venner hører til.

Måske trænger i til inspiration eller blot en god snak med to som også brænder for hundesagen, så er her en god mulighed for det.

Vores nye kredsundervisere på hundeområdet Jens Brandt Andersen og Magnus Sand kan vejlede og inspirere foreninger og instruktører på hundeområdet og står til jeres rådighed.

Du finder kontaktoplysningerne på Jens og Magnus på http://www.jaegerforbundet.dk/kredse/kreds-1/


Dåvildt, vildsvin, katte, historiske jagttider, grill og meget mere.
I Danmarks Jægerforbunds telt på Naturmødet d. 18.-20. maj skrues der ekstra op for aktiviteterne både til børn, unge og voksne jægere som ikke jægere og vi glæder os til at give dig og andre besøgende en god oplevelse.

Det er gode navne og eksperter hentet fra alle kanter af landet, du kan møde i teltet og debattere med.

Læs om dagene her: http://naturmoedet.dk


Hjørring og Thisted Dyrskuer er også i denne tid ved at blive lagt i rammer. Her møder vi mange skoleelever og samarbejdspartnere og derfor er det vigtigt vi både ses og opleves her. Gode kræfter fra Kredsbestyrelsen i form af Regnar Bæk og Fritz Pedersen står med planlægningen af dagene i Hjørring den 16. og 17. juni. Tage Espersen og Kim Fredholm står med planlægning af dagene i Thisted den 9. og 10. juni.

Så sæt kryds i din kalender og tag familie og venner med til nogle gode dage.


Kurser og uddannelse
Instruktørkurser, foredrag, jægerhåndværk, specialkurser. Uddannelsesafdelingen har nu opdateret siden med kurser, så du kan se, hvilke muligheder der er samt betingelser for oprettelse, priser, tilmeldinger, frameldinger mv. Kig på http://www.jaegerforbundet.dk/det-sker-i-dj/ og se om ikke der skulle være inspiration til din forening.
Søger du et aktuelt kursus, så se under "Det sker", her kan du både finde en samlet liste og en liste over det der sker i din kreds.


Penge til din forening.
Husk det nu! Her er penge at hente i puljerne til hhv. Juniorjæger, Nyjæger, lokalforeninger kreds1 og arrangementer som retter sig mod Hr. og Fru Danmark. Find vejledningen til hvordan din forening søger her: http://www.jaegerforbundet.dk/kredse/kreds-1/tilskudsmuligheder/Fortæl jeres historier til andre..
For mange mennesker er jægernes verden en spændende verden, men også en verden ,som kan være svær at forstå.

For at bygge broen mellem jægere og ikke jægere endnu bredere, opfordres alle derfor til at styrke formidlingsindsatsen i foreningerne. De gode historier fortjener at blive set og talt om.

På udviklingsseminaret i februar for bestyrelser blev det tydeligt, at vi sagtens kan bruge medierne bedre til at fortælle omverdenen om vores gode tiltag. Aviser, dagblade og tv bugner ikke ligefrem af vores historier fra jægernes verden. Derfor en opfordring til at bruge de lokale medier lidt mere hen over efteråret og de kommende sæsoner.

Udviklingsseminaret gentages efter opfordring fra deltagerne støttet af Kredsbestyrelsen. Derfor arbejdes der på, hvornår det næste gang skal udbydes. Se oplæg fra dagen her: http://www.jaegerforbundet.dk/kredse/kreds-1/udvikling-kreds-1/


Hold øje med årshjulet.
Her finder du mødedatoer og arrangementer. Arrangementerne finder du også under kredsens aktiviteter, hvor vi er sikre på der også er noget for dig.

Har du gode idéer eller input - så tøv ikke med at sende dem til os.
 

Ellers er der bare at sige - Knæk og bræk og god fornøjelse med alle de skønne arrangementer og tiltag der er for dig i foråret i Kreds1

På kredsbestyrelsens vegne
Grethe Jakobsen
Kredsformand.

Følg os på http://www.jaegerforbundet.dk/kredse/kreds-1/
og på Facebook - Danmarks Jægerforbund Kreds 1
Eller via nyhedsbrevet her, som du er meget velkommen til at dele med andre.