OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 09. maj 2017
Tekst: Henrik Kragh

Markvandring til et demonstrationsprojekt

Markvandring til et demonstrationsprojekt i Års Skov med emnet Vildtvenligt land- og skovbrug!

 

Onsdag den 3. maj havde Vildtplejerådgiver Jens Stevn DJ-kreds 1 i samarbejde med Vildtkonsulent Ivar Høst, Naturstyrelsen arrangeret en markvandring til et demonstrationsareal .

Formålet er at demonstrere vildtvenlig skov- og landbrugsdrift og at inspirere jægere, landmænd og andre lodsejere til at gennemføre vildtvenlige tiltag på deres egne arealer.

Demo arealet udgør 43 ha ud af Års skovs 216 ha. Den vildtvenlige del af driften er indrettet således, at reglerne for landbrugsstøtte overholdes.

Deltagerne fik mulighed for at se Vildtvenlig brak, Vildtremisser, Vildtplanteparceller, Læbælter, Vildtvenlig skov, Billediger (Insektvolde) og slåning af græsarealer. Under gennemgangen fortalte Ivar Høst på en interessant måde, hvor mange års jagtlig erfaring udtryktes. En god dialog med deltagere som bragte flere interessante spørgsmål på banen.

Demonstrationsarealet er altid åben for selvsyn/-studie !

Aftenen blev afsluttet med kaffe og et stykke wienerbrød, hvor snak og jagtudveksling foregik livligt.

I august/september vil en ny og måske lidt mere jagtrelateret besøg på en privat ejendom blive planlagt!

Kontaktperson : Jens Stevn vildtplejerådgiver: js@jensstevn.dk