OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 28. august 2017
Tekst: Henrik Kragh

Markvandring Nørgård og Bredal Amatør Jagtvæsen

Onsdag d. 30. august 2017 kl. 18:30, inviterer Jens Stevn på markvandring.

Vi mødes på adressen: Ejstrupvej 10, 9575 Terndrup, Danmark.

Bredal og Nørgård dækker godt 200 ha.
Nørgård ligger NØ for landsbyen Siem medens Bredal ligger lige syd for Siem og forbindes akkurat hvor Ejstrup bæk skærer Skørpingvej.
Driften på ejendommene er primært juletræsdrift på ca 80 ha, landbrug 35 ha og skov 40 ha . Naturtyper som eng, mose/sø, overdrev, hede samt div. hegn og remisser er sammen med produktions arealer samlet set ideelt som grundlag for et lille jagtvæsen. Det er netop nogle tiltag i vor lille amatør jagtvæsen vi gerne vil vise frem og få en dialog om på en markvandring !

Deltagere: Jægere, lodsejere samt alle med interesse i Jagt- og Vildtpleje.

Medbring gerne kaffe eller lign. Danmarks Jægerforbund er vært med wienerbrød.

Arrangør: Danmarks Jægerforbund ved Vildtplejerådgiver Jens Stevn.

Vores kredsformand Grete Jacobsen deltager ved dette arrangement.

Ekspertiser:
Ivar Høst:          Skov- og Naturstyrelsen
Niels Grænge:  Skytte Lindenborg jagtvæsen
Jens Vinge:       Aalborg kommune

Det er gratis at deltage i arrangementet, og du behøver ikke være medlem af Danmarks Jægerforbund!

Klik evt. på dette link for at tilmelde dig (ikke et krav - men vi vil gerne vide hvor mange vi bliver)

https://flexbillet.dk/dj-kreds1/event/d3v5tq