OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 27. april 2017

Vildtdemonstrationsprojekt Aars Skov

Tekst: Henrik Kragh

Kom ud i naturen og tag med på markvandring i Aars Skov.

Tid:     Onsdag den 3. maj kl. 19.00 v. mødested.

Sted:   Aars skov, hvor Svenstrupvej krydser banestien - link til kort

I Aars Skov er der lavet et demonstrationsprojekt, hvor man kan se en bred vifte af vildtvenlige tiltag, både i skoven og især på landbrugsarealer. Der bliver rig lejlighed til at drøfte, hvad der virker godt for hvilke vildtarter.

Arrangementet er for jægere, lodsejere, deltagere i markvildtlav og alle der interesserer sig for emnet ”Natur og Vildtpleje på landbrugsarealer”.

Læs gerne indstikket i DJ-blad før vi mødes.

Medbring gerne kaffe - så er vi vært med wienerbrød.

Arrangører:  

Naturstyrelsen ved vildtkonsulent Ivar Høst og

Danmarks Jægerforbund Kreds 1 ved vildtplejerådgiver Jens Stevn.

Tilmelding: Gerne til Jens Stevn 40 87 54 01, vigtigst a.h.t. wienerbrød.

Vel mødt!

Her kan du udskrive information: Info