OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 27. februar 2017

Nyhedsbrev Kreds 1 - Februar 2017

Velkommen til Nyhedsbrevet for Kreds 1. Her finder du:
Nyt om Kredsens årsmøde, - Husk ansøgning til jagtforeningernes tilskudspulje - Resultater fra Outdoor og Udviklingsdag for bestyrelser.

God fornøjelse. alt text

 

Nyt om Kredsens årsmøde 4. marts i Nibe.
Dagsorden, liste over delegerede som er opstillet og koordinatorernes beretninger er som et nyt tiltag i år lagt ind på kredsens hjemmeside under fanen Kredsens årsmøde. Deltagerne forventes i år selv at hente materialet der.

I år er der 25-års jubilæum i Jægerforbundet, hvilket også kommer til at afspejle Kredsens årsmøde i indlæggene.

Der vil i år være mulighed for at købe effekter fra DJ's netbutik fra en lille bod. Ligesom man også kan møde Jægere mod Cancer.

Dagsorden, beretninger og delegerede der er opstillet: http://www.jaegerforbundet.dk/kredse/kreds-1/kredsmode/

HUSK - Skal du selv deltage - hent materialet før mødet.

 


Ansøgning til jagtforeningernes lokalpulje - 1. marts.
Lokalpuljen kan nu søges 4 gange årligt. Den samlede pulje for Kredsens vedkommende er 120.000 og vi er allerede godt igang med at uddele midler ud fra de ansøgninger der er kommet ind.

I kan nå det endnu, men jeres ansøgning skal være inde denne gang senest 1. marts.
Vejledning og ansøgningsskema finder I via tillidsmandsnettet under Jagtforeningsarbejde - Tilskudsmuligheder.

Kontakt evt. Hanne Smedegaard for mere information på hsm@jaegerne.dk
Næste runde er juli og sidste runde 2017 er oktober.

 


Udviklingsdag med nyttige temaer.
Udviklingsdagen for bestyrelsesmedlemmer i Kreds 1 afvikledes den 4. februar i Nibe og der kom fine tilbagemeldinger på dette arrangement. Mange ville gerne have deltaget på flere af temaerne, hvilket er et positivt signal. Der var dog også gode input til forbedringer. Alle var enige om at tiltaget skal gentages, så det arbejder Kredsbestyrelsen lige på at planlægge.

Oplæggene fra dagen kan du finde på kredsens hjemmeside.

 

Outdoor 2017 - veloverstået
10.400 besøgende lagde vejen forbi Outdoormessen dette år. Et lidt mindre besøgstal end for 2 år siden.  Kredsen var repræsenteret med mange forskellige aktiviteter med øje for rekruttering af nye medlemmer og tilmelding til vores nyhedsbrev.

Det blev til 13 juniorjægere, 4 kursister og 8 nye medlemmer, samt et ikke optalt antal tilmeldinger til nyhedsbrevet.
Over de to dage blev der delt over 3000 smagsprøver ud.
Blandt schweishundeførerne blev der delt 1800 visitkort ud til gæsterne ved deres stand.
Over 500 deltog i konkurrencerne og endnu flere fik en snak over kaffen i infostanden eller ved de forskellige aktiviteter der var stillet op.
Markvildtstanden fik tegnet et nyt laug og også her var der besøgende i en jævn strøm, som tog rådgivningen og materialet til sig.
De øvrige stande var ligeledes flittigt besøgt og fik gode oplevelser med hjem over de tre dage.

Den gode stemning blandt hjælperne var i den grad smittende, så alt i alt fik vi sat et rigtig positivt fælles aftryk med vores deltagelse i messen.


Spred vores nyhedsbrev til flere.
Har du en kammerat som ikke får nyhedsbrevet, kan vedkommende blive meldt til ved at skrive til grethesnypost@gmail.com  - så bliver bliver vedkommende sat på listen.