OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Introduktion til tillidsmandsarbejdet i DJ

Tidspunkt: tirsdag d. 2. maj 2017 kl. 17:00 - tirsdag d. 2. maj 2017 kl. 22:30
Sted: Rold Storkro
Registrering slutter tirsdag d. 18. april 2017

Dette kursus henvender sig til dig, der er tillidsmand i hovedbestyrelsen, kredsen, jægerrådet, jagtforeningen eller i et udvalg og er en introduktion til tillidsmandsarbejdet i Danmarks Jægerforbund.

Målgruppe: Hovedbestyrelsesmedlemmer, Hovedbestyrelses suppleanter, kredsformænd, kredsbestyrelsesmedlemmer, Jægerrådsformænd, Jægerrådsbestyrelsesmedlemmer, jagtforeningsformænd og udvalgsformænd.

Formål og indhold: I 2017 ønsker vi at gennemføre en række lokale uddannelsesaftener (4-6 på landsplan), hvor formålet er:

  • at introducere til Danmarks Jægerforbunds organisation, arbejdsfelter og de services der ydes fra administrationen. 
  • at medvirke til at sikre klarhed omkring DJ´s vision, mission, overordnede strategier og målsætninger, og rollefordelingen i forhold til dette.
  • at medvirke til en større sammenhængskraft i organisationsarbejdet, og styrke samarbejdet og synergien mellem tillidsfolk og administration samt få anskueliggjort værdierne.

Uddannelsesaftnerne gennemføres som forelæsninger og gruppearbejde, hvor forventninger til services fra administrationen blandt andet skal afdækkes.

Forberedelse: Udgangspunktet for kurset er kendskab til Jægerforbundets strategi, Natursyn og vedtægter. 

Undervisere: Claus Lind Christensen, Joan Brønnum Kvist, Jens Kjær, Michael Stevns og Niels Søndergaard.

Kursusleder: Niels Søndergaard

Program:

Kl. 17.00-17.10: Velkomst ved kredsformand

Kl. 17.10-17.40: Intro til DJ's politiske indsatser, strategi og arbejdsformerne i DJ

Kl. 17.40-18.10: Intro til DJ's økonomi: Processer for økonomi, herunder budget, budgetopfølgning og     regnskab. Intro til økonomiafdelingen

Kl. 18.10-18.40: Intro til Politik og Kommunikation

Kl. 18.40-19.15: Middag

Kl. 19.15-20.00: Intro Rådgivning og Uddannelse

Kl. 20.00-20.15: Betjening af udvalg

Kl. 20.15-21.30: Case om tillidsmandsarbejdet i DJ - gruppearbejde om blandt andet forventninger til services fra administrationen. Dette så vi får afdækket disse forventninger og ikke mindst mulighed for at indfri dem.

Kl. 21.30-22.00: Opsamling på case og afslutning

Kurset er gratis for medlemmer af Danmarks Jægerforbund.

Tilmeld dig her