OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 14. januar 2017

Engageret tillids M/K til Medlems- og rekrutteringsudvalget søges.

Engageret tillids M/K til Medlems- og rekrutteringsudvalget søges.

Vi søger en engageret tillids M/K, der brænder for at fastholde og rekruttere medlemmer til Danmarks Jægerforbund.

Dit tilhørsforhold bliver Medlems- og rekrutteringsudvalget som er et politisk udvalg bredt sammensat med et medlem fra hver kreds. Udvalget er hægtet direkte op på Hovedbestyrelsen med HB-medlem Leif Bach som formand.

Dine kompetencer:

  • Du er en engageret tillids M/K i Danmarks Jægerforbund, som brænder for at fastholde og rekruttere medlemmer til Danmarks Jægerforbund.
  • Du må gerne have erfaringer med salg og marketing og kunne tænke i målgrupper og løsninger, der rammer bedst og kan bruges over hele landet.
  • Du må gerne have erfaringer med at arbejde med frivillige gerne uden for det jagtlige område.

Medlems- og rekrutteringsudvalget skal udvikle politikker og sætte den politiske dagsorden for medlemsindsatsen. Disse politikker skal medvirke til:

  • At sikre, at medlemsudviklingen i DJ foregår, så målene i den vedtagne strategi kan nås,
  • At kontingentstrukturen til hver en tid understøtter strategien for fastholdelse og rekruttering til de forskellige medlemssegmenter,
  • At lave tiltag, der inspirerer til at udvikle og drive en god jagtforening.
  • At udvikle og udmønte retningslinjerne i de fire puljer, Jagtforeningspuljen, Juniorjægerpuljen, Nyjægerpuljen og Udstillingspuljen så puljerne bidrager til at understøtte DJs strategi.

Fristen er 16. januar 2017 - eller snarest muligt. Det første møde i det nye udvalg er planlagt til start februar 2017.

Din ansøgning skal sendes til Kredsformand Grethe Jakobsen - grethesnypost@gmail.com

Få mere at vide: Leif Bach på tlf. 40 28 83 97 eller mail lba@jaegerne.dk