OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Sommernyhedsbrev

Der har været fuld tryk på aktiviteterne, planlagt af fagkoordinatorerne for første halvår 2016. I juli lægges der an til apporteringsprøver, ligesom såvel hagl- og riffelprøver også afvikles hen over sommeren frem til den sidste riffelprøve i oktober og sidste haglprøve i december.

Juni måned er den travleste måned for vores koordinatorer og for de mange frivillige som stiller op som hjælpere i kredsen. Jeg har været på besøg hos nogle af aktiviteterne og kan kun sige, jeg er imponeret over den indsats der ydes og glad på hele Kredsens vegne over de mange tilbud til medlemmerne.

Strategimøde Kredsbestyrelsen.
Kredsbestyrelsen afviklede i starten af juni et kombi-møde. Her blev de næste skridt til udvikling i Kredsen drøftet. Emnerne var blandt andet kommunikation og uddannelsestilbud til kredsens tillidsfolk. En indholdsrig dag hvor også de nye KB-medlemmer blev rystet ind i den mere erfarne del af flokken.

Udviklingsdag i Kreds1
Den 4. februar 2017 afvikler vi den første udviklingsdag på kredsniveau i Danmarks Jægerforbund. Udviklingsdagen er tiltænkt vores bestyrelser i jagtforeningerne og andre tillidsvalgte i Kredsen. Det er et led i give vores tillidsfolk en særlig opmærksomhed med øje for at styrke vores kreds. Programmet er ikke endeligt endnu, så der kommer mere information ud om dette senere.   

Kommunikation i Kreds 1
Både Facebook, Kredsens hjemmeside og nyhedsbreve fra Kredsen har været en tur i Kredsbestyrelsen. Så nu går de første skridt mod at forbedre de kanaler vi benytter i dag. Dette sker i tæt samarbejde med vores webkoordinator.

Vi vil gerne bevare den gode tone som hersker på FB-siden for kreds1. Som noget nyt læner vi os derfor op af samme regler som på Danmarks Jægerforbunds FB-side. Reglerne finder du på siden som vi håber du holder øje med, for her lægges meget ind om såvel aktiviteter og nyheder fra hele kredsen.

For at kunne følge med i beslutningsprocesserne er første skridt at, man ved hvornår tingene sker. Derfor lægges  Kredsens årshjul åbent ud på kredsens hjemmeside. På den måde kan alle følge med i, hvornår der afvikles møder og den vej søge indflydelse gennem foreninger, jægerråd og kredsbestyrelse. Samtidig vil hjemmesiden blive udbygget lidt efter lidt.

Nyhedsbrevene som dette er et led i vores nye kommunikationsstrategi i kredsen, ligesom du også kan abonnere på centrale nyhedsbreve. Nyhedsbrevene fra kredsen kommer til at indeholde info fra HB og kreds, samt øvrigt aktuelt.

Formandsmøde i november - Denne gang åbent møde.
Vores traditionelle formandsmøde i kreds1 bliver den 8. november i Sport og Kulturcenteret i Brovst. Der inviteres denne gang åbent, da jagttidsforhandlingerne bliver et af emnerne på dagsordenen. Mødet bliver med en lille egenbetaling til forplejningen. Mere information går ud senere.

Tilskud til arrangementer - Det er aldrig for sent.
Vi har aldrig set så lidt ansøgninger til arrangementer som i år. Vi ved I har mange arrangementer derude og der er fortsat penge i såvel nyjægerpuljen, juniorjægerpuljen og i lokalpuljen til jeres arrangementer. Så kom nu på banen og søg ind til puljerne. Hvis I har problemer med ansøgningerne, så kontakt enten Leif Bach eller undertegnede, vi hjælper gerne videre.

Øvrigt i pipeline..
Arrangement for hele kredsen om markvildtindsats i samarbejde med Landbonord. Jagt og Fiskedag i Thy, ny vildtplejerådgiver, planlægning af Outdoor2017 og meget meget mere. Spørg kredsbestyrelsesmedlemmet i dit område, eller følg med i nyhedsbreve og kig referaterne fra vores møder på hjemmesiden.

Næste KB-møde er 6. oktober. Du kan følge med i de resterende møder her: Link til Kredsens side med Årshjulet.

Med dette vil jeg ønske jer en rigtig god sommer og knæk og bræk til de af jer som stadig kigger efter bukken.

På Kredsbestyrelsens vegne
Grethe Jakobsen
Kredsformand Kreds1