OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 26. juni 2016

Faneoverrækkelsen

Aaby Sogns Jagtforening fik overrakt en fane af Danmarks-Samfundet på Valdemarsdag (15.06.2016) ved en højtidelighed på Gammel Torv i Aalborg. Fanen blev modtaget af 2 repræsentanter for jagtforeningen.
Efter faneoverrækkelsen var der en fanemarch gennem en del af Aalborgs gå-gader og frem til Budolfi Kirke, hvor der var en flaggudstjeneste. I fanemarchen deltog dels repræsentanter for militære delinger, organisationer og foreninger, der tidligere har fået overdraget faner samt modtagerne af faner i 2016.  
I højtideligheden deltog desuden en jagthornsgruppe bestående af medlemmer fra Aaby Blæserne og  Torngårdsblæserne, der bl.a. blæste signalet Honnør for flaget i forbindelse med overrækkelsen.
Fanen indgår nu som en del af foreningens aktiver og vil helt sikkert blive brugt flittigt ved de lejligheder i foreningens regi, hvor den kan være et samlingspunkt.
Den officielle indvielse af jagtforeningens fane vil ske på generalforsamlingen i januar 2017, hvor repræsentanter for Danmarks-samfundet og Danmarks Jægerforbund vil blive inviteret til at deltage.