Vildtdemonstrationsprojekt Aars Skov

Skrevet af: Henrik Kragh, 27. april 2017

Kom ud i naturen og tag med på markvandring i Aars Skov.

Tid:     Onsdag den 3. maj kl. 19.00 v. mødested.

Sted:   Aars skov, hvor Svenstrupvej krydser banestien - link til kort

I Aars Skov er der lavet et demonstrationsprojekt, hvor man kan se en bred vifte af vildtvenlige tiltag, både i skoven og især på landbrugsarealer. Der bliver rig lejlighed til at drøfte, hvad der virker godt for hvilke vildtarter.

Arrangementet er for jægere, lodsejere, deltagere i markvildtlav og alle der interesserer sig for emnet ”Natur og Vildtpleje på landbrugsarealer”.

Læs gerne indstikket i DJ-blad før vi mødes.

Medbring gerne kaffe - så er vi vært med wienerbrød.

Arrangører:  

Naturstyrelsen ved vildtkonsulent Ivar Høst og

Danmarks Jægerforbund Kreds 1 ved vildtplejerådgiver Jens Stevn.

Tilmelding: Gerne til Jens Stevn 40 87 54 01, vigtigst a.h.t. wienerbrød.

Vel mødt!

Her kan du udskrive information: Info