Skrevet af: Henrik Kragh, 21. oktober 2017

Formandsmøde Kreds 1

Kreds 1 afholder den 30. oktober 2017 formandsmøde.
Begivenheden finder sted på
Kredsen inviterer hermed alle medlemmer til formandsmøde. Kom og vær med!
Der er vigtige og spændende punkter på programmet.

Program:
18.00: Fællesspisning (tilmelding nødvendig)

19.00: Velkommen ved Grethe Jakobsen.

Emner:
• Jagttidsforhandlinger - resultatet og opfølgning på hele processen
• Udsætningsforlig - resultat og proces
• Strukturdrøftelse med medlemmerne
• Evt. ...

Som nævnt er der arrangeret spisning. Ønsker du at deltage i dette, er tilmelding nødvendig - senest 25. oktober!

Tilmelding sker til kredskasserer Henrik Juul Jensen på denne mail: hj1971@mail.dk
Oplys navn, forening og gerne medlemsnummer.

Vi glæder os til at se dig.

På kredsbestyrelsens vegne
Grethe Jakobsen
Kredsformand