Engageret tillids M/K til Medlems- og rekrutteringsudvalget søges.

Engageret tillids M/K til Medlems- og rekrutteringsudvalget søges.

Vi søger en engageret tillids M/K, der brænder for at fastholde og rekruttere medlemmer til Danmarks Jægerforbund.

Dit tilhørsforhold bliver Medlems- og rekrutteringsudvalget som er et politisk udvalg bredt sammensat med et medlem fra hver kreds. Udvalget er hægtet direkte op på Hovedbestyrelsen med HB-medlem Leif Bach som formand.

Dine kompetencer:

  • Du er en engageret tillids M/K i Danmarks Jægerforbund, som brænder for at fastholde og rekruttere medlemmer til Danmarks Jægerforbund.
  • Du må gerne have erfaringer med salg og marketing og kunne tænke i målgrupper og løsninger, der rammer bedst og kan bruges over hele landet.
  • Du må gerne have erfaringer med at arbejde med frivillige gerne uden for det jagtlige område.

Medlems- og rekrutteringsudvalget skal udvikle politikker og sætte den politiske dagsorden for medlemsindsatsen. Disse politikker skal medvirke til:

  • At sikre, at medlemsudviklingen i DJ foregår, så målene i den vedtagne strategi kan nås,
  • At kontingentstrukturen til hver en tid understøtter strategien for fastholdelse og rekruttering til de forskellige medlemssegmenter,
  • At lave tiltag, der inspirerer til at udvikle og drive en god jagtforening.
  • At udvikle og udmønte retningslinjerne i de fire puljer, Jagtforeningspuljen, Juniorjægerpuljen, Nyjægerpuljen og Udstillingspuljen så puljerne bidrager til at understøtte DJs strategi.

Fristen er 16. januar 2017 - eller snarest muligt. Det første møde i det nye udvalg er planlagt til start februar 2017.

Din ansøgning skal sendes til Kredsformand Grethe Jakobsen - grethesnypost@gmail.com

Få mere at vide: Leif Bach på tlf. 40 28 83 97 eller mail lba@jaegerne.dk