Faneoverrækkelsen

Aaby Sogns Jagtforening fik overrakt en fane af Danmarks-Samfundet på Valdemarsdag (15.06.2016) ved en højtidelighed på Gammel Torv i Aalborg. Fanen blev modtaget af 2 repræsentanter for jagtforeningen.
Efter faneoverrækkelsen var der en fanemarch gennem en del af Aalborgs gå-gader og frem til Budolfi Kirke, hvor der var en flaggudstjeneste. I fanemarchen deltog dels repræsentanter for militære delinger, organisationer og foreninger, der tidligere har fået overdraget faner samt modtagerne af faner i 2016.  
I højtideligheden deltog desuden en jagthornsgruppe bestående af medlemmer fra Aaby Blæserne og  Torngårdsblæserne, der bl.a. blæste signalet Honnør for flaget i forbindelse med overrækkelsen.
Fanen indgår nu som en del af foreningens aktiver og vil helt sikkert blive brugt flittigt ved de lejligheder i foreningens regi, hvor den kan være et samlingspunkt.
Den officielle indvielse af jagtforeningens fane vil ske på generalforsamlingen i januar 2017, hvor repræsentanter for Danmarks-samfundet og Danmarks Jægerforbund vil blive inviteret til at deltage.