Årsmøde 2020

Årsmøde Kreds 1 

AFLYST GRUNDET CORONA SITUATIONEN

Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst.

Indtegning og morgenkaffe      
8.30 til 9.30

Mødestart                                 
9.30

Pris pr. deltager 200,00 kr. Som dækker morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe.

Beløbet betales ved tilmelding.

Tilmeld via dette link: senest 9. marts 2020 kl. 19.00

DAGSORDEN ÅRSMØDE I KREDS 1 21. MARTS 2020 Brovst Sport og Kulturcenter (hent dagsorden her)

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om kredsens virksomhed.
 3. Orientering om kredsens økonomiske forbrug.
 4. Orientering om hovedbestyrelsens arbejde.
 5. Valg af Kredsformand. Grethe Jakobsen genopstiller. Der er ingen øvrige indkomne kandidater.

 6. Valg af repræsentantskabsmedlemmer, jf. § 23, stk. 2, nr. 4).
 7. Indkomne forslag. Der er ingen indkomne forslag
 8. Eventuelt.

Indlæg ved Nicolaj Viggers Knudsen, DJ - Sikkerhed ved Riffeljagt og alternativer til bly.
Indlæg ved formandskandidaterne Jesper Lindgård og Claus Lind Christensen.

Jagthornssignalerne til mødet leveres af Torngårdsblæserne.

Liste over indstillede til delegerede til Repræsentantskabet jf. punkt 6:

Læsø: Svend Thyø
Morsø: Jan Jensen
Thisted: Leif Rægård, Karen Serup, Benny Trap Larsen
Jammerbugt: Henning Kiil, Leif S. Højbjerg, Jesper L. Pallesen, Leif Kjelgaard.
Hjørring: Gert Pedersen, Torben Larsen, Knud N. Jensen, Jørgen Jørgensen
Frederikshavn: Finn Pedersen, Bo S. Christensen, Erik Andersen, Klaus Jensen
Brønderslev: Tanja G. L. Christensen, Jørn Munkholt, Henrik Hansen
Vesthimmerland: Mariane Birkmose, Hans W. Dalbram, Kaare Quist
Mariagerfjord: Niels Skjellerup, Palle Bjerre, Jens Libak Pedersen
Rebild: Kim Mark, Karsten B. Kristensen, Claus Nødgaard Hansen
Ålborg: Lars Nielsen, Karsten Nørh, Leon Nøhr Jensen, Gitte Balser Jakobsen,
  Brian Lichon, Søren Birk Nielsen, Benny Sørensen, Niels P. Greve.

 Herudover er Kredsbestyrelsen delegerede til Repræsentantskabet.

Der indlægges naturlige pauser i løbet af dagen. I pauserne vil der være mulighed for at afprøve skydesimulator og købe effekter fra bod opstillet af firmaet Antlers.  

Til årsmødet er følgende stemmeberettigede:

 • Kredsbestyrelsen
 • Formænd for jægerråd
 • Fagkoordinatorer
 • Fra hver forening én repræsentant for hver påbegyndt 50 medlemmer opgjort pr. 1. oktober året før.

På Kredsbestyrelsens vegne

Grethe Jakobsen
Kredsformand

Medlemstal opdateret: oktober 2019

Møder og referater kreds 1

Jægerråd

Grønne Råd