Møder og referater

Årsmøde 2020

Årsmøde Kreds 1 

Kredsmøde lørdag d. 21. marts 2020

Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst.

Indtegning og morgenkaffe      
8.30 til 9.30

Mødestart                                 
9.30

Pris pr. deltager 200,00 kr. Som dækker morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe.

Beløbet betales ved tilmelding.

Tilmeld via dette link: senest 3 uger før mødet.

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om kredsens virksomhed.
 3. Orientering om kredsens økonomiske forbrug.
 4. Orientering om hovedbestyrelsens arbejde.
 5. Valg af Kredsformand

Kandidater: Oplyses via hjemmesiden senest 14 dage før. Kandidater til Kredsformandsposten meddeles senest 3 uger før til    Kredsformand Grethe Jakobsen og HB-medlem Leif Bach.

 1. Valg af repræsentantskabsmedlemmer, jf. § 23, stk. 2, nr. 4).
 2. Indkomne forslag.
 3. Eventuelt.

Til årsmødet er følgende stemmeberettigede:

 • Kredsbestyrelsen
 • Formænd for jægerråd
 • Fagkoordinatorer
 • Fra hver forening én repræsentant for hver påbegyndt 50 medlemmer opgjort pr. 1. oktober året før.

På Kredsbestyrelsens vegne

Grethe Jakobsen
Kredsformand

Medlemstal opdateret: xx.xx.xx

Beretninger fra koordinatorerne (løbende opdatering):

Jagthorns koordinator