Faunastriber

Skal du ud at gøre en forskel på dine revirer og bidrage til at småfugle, vildt og insekter får et større udvalg af redeskjul, fødesøgning og yngleplads, ja så er det bare at komme i gang. Er du ikke selv lodsejer, så tag en snak med din lokale landmand, og se om i ikke sammen finder en løsning.

I 2017 og 2018 skabte de nordjyske faunastriber bedre betingelser for flora og fauna, og tilgodeså således småfugle, vildt og insekter og var med til at fungere som redeskjul, fødesøgnings- og ynglepladser.

i 2018 blev det til hele 97 km. striber og succesen gentages i 2019. 

I år er det muligt at vælge mellem to frøblandinger:

  1. Vildtblanding – her er der fokus på at producere pollen og nektar, som tiltrækker bier, sommerfugle mv. Blandingen giver føde for insekterne, der dermed kan danne fødegrundlaget for fuglevildtets unger.
  2. Blomsterblanding (fås også økologisk) – blandingen består af en lang række sommerblomster, der giver en flot og farverig blomsterstribe med en lang blomstringstid. Blomsterne sørger endvidere for vigtig nektar til bierne.

Læs mere i denne brochure..

Du kan også få rådgivning ved at kontakte vores egne vildtplejerådgivere -

Kurt Thomsen, mobil 20167330, mail: kurt-thomsen@live.dk

Måske overvejer du endda at lave et markvildtlaug? Så kontakt meget gerne Danmarks Jægerforbund,

Vildt- og naturkonsulent Anders Rishøj, mobil 27 80 28 49, mail: arj@jaegerne.dk