Henrik Pedersen
Formand
Halkærvej 169
Lundby 9240 Nibe
Mail: hp.lundby@gmail.com
Mob. nr. 25352782

Aggersund Jagtforening
Næstformand og sekretær
Carl Ernst Jensen
Aggersundvej 69
Aggersund
9670 Løgstør
Mail: erenst@post.tele.dk
Mob. nr. 22639146

Vesthimmerlands Jagtforening
Grønt råd
Hans Werner Dalbram Egevej 22
9600 Aalestrup
Mail: dalbram123@gmail.com
Mob. nr. 21654689

Aarsegnens Jagtforening
Morten Madsen
Himmerlandsgade 28
9600 Aars
Mail: mbm@aejf.dk
Mob. nr. 61396706

Aars Jægerklub
Steen D Christensen
Kjeldgårdsvej 5
9600 Aars
Mail: steen@mail.123.dk
Mob. nr. 30294183

Hvalpsund Jagtforening
Karl Buksti
Ribisvej 11
8800 Viborg
Mail: yssil@live.dk
Mob. nr. 20628983

Ranum og omegns Jagtforening
Ulrik Holm
Kærgaardsvej 16
9681 Ranum
Mail: ulrikholm@rojagt.dk
Mob. nr. 23930081

Blære Jagtforening
Holck Spliid
Blærevej 53
Blære
9600 Aars
Mail: poulholm@post.tele.dk
Tlf. nr. 98681551

NVH Jagtforening                          
Henrik Jensen
Fællesvirkevej 5
Borregaard
9670 Løgstør
Mail: hj1971@mail.dk
Mob. nr. 40831528