Kan der drives jagt på offentlige arealer, herunder i offentligt ejede Natura 2000-områder?

Ja, der kan drives jagt på offentlige arealer i Danmark.

Forklaring:
Der er ikke noget i hverken dansk eller international lovgivning, der forhindrer, at jagt kan udøves på offentligt ejede arealer.

Heller ikke i habitatdirektivet eller fuglebeskyttelsesdirektivet findes der specifikke regler i relation til jagt på offentlige arealer, herunder heller ikke i Natura 2000-områder.

Kilder:

  • Miljøministerens svar til folketinget fra 2007 på spørgsmål nr. 1822 og på spørgsmål nr. 3621