Jægerne indsamler viden

Danmarks Jægerforbund arbejder for at sikre god jagt i generationer. Et mål som kræver data og viden, hvis vi skal sikre, at jagten nu og i fremtiden foregår på et bæredygtigt grundlag.

At kunne træffe kvalificerede beslutninger kræve et solidt datagrundlag og en solid viden om det felt man operere i. Det gælder naturligvis også inden for natur- og vildtforvaltning. Hos Danmarks Jægerforbund ser vi et klart behov for at styrke kvaliteten af de nationale data, som ligger til grund for vildtforvaltningen af danske arter og de trækfugle der trækker igennem Danmark. Derfor er der igangsat et væsentligt initiativ vedrørende dataindsamling.

Initiativet omfatter en lang række projekter. I et af projekterne bidrager jægere med deres observationer af vildt på tidspunkter hvor de i forvejen er i naturen. I et andet projekt indsamles data systematisk gennem et nationalt netværk af tællelav.

Sådan bidrager du

Jægerne bidrager allerede

Jægerne har en unik mulighed for at bidrage med informationer om det vildt der nedlægges. Det betyder at når forskningsmiljøet efterspørger eksempelvis vinger fra nedlagte fugle eller tænder fra krondyr, så kan det leveres af jægere. Herigennem kan man som jæger bidrage til mere viden og derigennem sikre, at de beslutninger der bliver truffet, i forhold til forvaltning og regulering af jagttider, foretages på så fyldgørende et grundlag som mulig.

Vi som jægere tilbringer mange timer i naturen og har derfor en stor mulighed for at indsamle data om det vildt vi observere, særligt fordi vi er uddannet i artskendskab. Observationer af levende bestande af pattedyr og fugle, har stor værdi, når det forskes i bestandstætheder og udbredelser af givne arter. Denne forskning, danner grundlaget for de vildtforvaltningsmæssige beslutninger der træffes. Derfor bør vi som jægere udvise ansvar og tage del i denne videns indsamling.