Tæl nataktive pattedyr og gør en forskel

Er du interesseret i få mere viden om din lokale vildtbestand og bidrage til bestandsovervågningen? Så få hjælp af DJ til at oprette et tællelav. Læs mere

Bestandsestimater og tandsnit

Bestandsovervågning er essentiel for at følge bestandene og deres udvikling. Det er vigtigt med viden om størrelse, men viden om demografiske sammensætning er også vigtig. Læs mere

Grundlaget for jagten i fremtiden

Det er 1. september, jagten går ind på en lang række arter. Når vi står med glæden over det nedlagte bytte, står vi også med forpligtelsen til at indberette til myndighederne. Læs mere

DCE fortsætter med at rådgive miljøministeren

DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi, har endnu engang vundet miljøstyrelsens udbud om rådgivning og forskning indenfor vildtforvaltning. Læs mere