Våbenpolitisk indsats

Målsætning

Danmarks Jægerforbund skal sikre, at våbenlovgivningen er udformet, så den giver tryghed for befolkningen og er så enkel som muligt for våbenbrugeren.

Våbenpakke: For at opnå ovenstående er der i regi af Dansk Våbenforum (DGI Skydning, Dansk Skytte Union, Danmarks Våbenhandlerforening og Danmarks Jægerforbund) udarbejdet en revideret våbenpakke ultimo 2019, med følgende jagtrelevante punkter:

 • EU-våbenpas
  • Haglvåben hvert år
  • Lyddæmpere
 • Prøveskydning af skydevåben på godkendte skydebaner
 • Registrering af våben til flere aktiviteter
 • Praksis omkring vekselpiber
 • Transport af våben og ammunition
  • Generelle tilladelser for virksomheder
  • Transport til reparation

Øvrige igangværende våbenpolitiske sager:

 • Anvendelse af haglvåben i forbindelse med hundetræning
 • Tilladelse til anvendelse af nye hylstre til genopladning af ammunition
 • Tilladelse til opbevaring af røgsvagt krudt (fra 2 til 5 kilo)
 • Tilladelse til mørketræning med natsigtemidler vedr. mårhundebekæmpelse
 • Vandelsgodkendelse (selvstændig politisk målsætning)

Baggrund

De danske våbenejere og erhvervsdrivende inden for jagt- og sportsskydning støder dagligt på lovgivningsmæssige udfordringer. Mange af disse udfordringer er baseret på holdninger, forældet viden og i enkelte tilfælde forkert viden.

Organisationerne bag Dansk Våbenforum belyser med denne våbenpakke de udfordringer, der påvirker de danske våbenejere og erhvervsdrivende mest og kommer samtidig med konstruktive ændringsforslag, der både letter hverdagen for de civile våbenejere/-brugere, erhvervsdrivende og de myndigheder, der skal administrere den lovgivning, som ofte ligger til grund for udfordringerne.

Intensionen med våbenpakken er at sikre en bedre koordineret indsats på våbenområdet.


Denne målsætning er besluttet på hovedbestyrelsesmøde den 20. januar 2017.