Våbenpolitisk indsats

Målsætning

Danmarks Jægerforbund skal sikre, at våbenlovgivningen er udformet, så den giver tryghed for befolkningen og er så enkel som muligt for våbenbrugeren.

Baggrund

De danske våbenejere og erhvervsdrivende inden for jagt- og sportsskydning støder dagligt på lovgivningsmæssige udfordringer. Mange af disse udfordringer er baseret på holdninger, forældet viden og i enkelte tilfælde forkert viden.

Denne målsætning er besluttet på hovedbestyrelsesmøde den 20. januar 2017.