Våbenpakke - 17 initiativer

Målsætningen er, at...

Sikre at våbenlovgivningen er udformet så den giver tryghed for befolkningen, samt at det for våbenbrugeren er så enkelt som muligt.

For at opnå ovenstående er der udarbejdet en våbenpakke, med følgende overskrifter:

 • EU-våbenpas
  • Haglvåben hvert år
  • Lyddæmpere
 • Bekendtgørelse om våben og ammunition, der må anvendes til jagt m.v.
  • Våben der ikke har relevans for jagt styres af denne bekendtgørelse
  • Kaliber af haglgeværer
 • Genopladning
  • Opbevaring af krudt og fænghætter
  • Forhandleropbevaring
 • Våbenskabe
  • Definition af standarder
 • Våbentilladelser udstedt til jagt
  • Antal halvautomatiske rifler
  • Cirkulærer om halvautomatiske våben
 • Praksis omkring lyddæmpere og vekselpiber
 • Transport af våben og ammunition
  • Generelle tilladelser for virksomheder
  • Transport til reparation

Baggrunden er, at...

En række emner inden for våbenområdet, samles i en pakke med henblik på at lave en større koordineret indsats på våbenområdet.

Du kan følge den aktuelle arbejde med våbenpakken her