Jagt på offentlige arealer

Målsætningen er...

Danmarks Jægerforbund har som målsætning dels at sikre, at jagtudøvelse skal være en integreret del af naturforvaltningen på alle offentlige arealer, dels at flest mulige jagttegnsløsere kan gå på jagt på disse arealer.

Jagten, der skal formidles til en fair pris, kan enten være en rekreativ aktivitet på lige fod med andre friluftsinteresser, herunder bidrage til almen uddannelse af jægerne, og/eller være en del af vildt-/naturforvaltningen i lokalområdet. Da jagten på offentlige arealer ofte gøres tilgængelig via Danmarks Jægerforbunds indsats og netværk er det naturligt, at det også kommer frivillige i Jægerforbundet til gode".

I forbindelse med jagten på offentlige arealer skal der sikres en dialog, der medfører grænseoverskridende jagtlig forvaltning, herunder prioritering af nabojagter over skel.

Baggrunden er, at...

At jagtudøvelse skal være en integreret del af naturforvaltningen på alle offentlige arealer.