Lempeligere vilkår for anlæggelse af nye og oprensning af søer

Målsætning

Kommunerne ikke pr. automatik forbyder fodring, udsætning af ænder, og opsætning af andehuse, når der udstedes tilladelse til etablering af nye søer og oprensning af eksisterende søer, men vurderer de konkrete sager på et fagligt grundlag og i forhold til de faktiske forhold, når det gælder vandkvalitet.

Baggrund

Der gives i dag ofte skærpede tilladelser ift. udsætning og fodring ved oprensning og anlæggelse af nye søer, samt at der ofte stilles forbud mod, at der kan opsættes andehuse.

Sådanne vilkår modvirker lysten til at etablere nye søer, samt at foretage pleje af de søer, der efterhånden gror til og dermed forringes habitaten for andefugle i søerne.


Denne målsætning er besluttet på hovedbestyrelsesmøde den 9. december 2015.