Fødekæder i landbrugslandet

Målsætning

Fødekæder er en forudsætning for et rigt dyreliv i det åbne land. Naturindholdet i det åbne land skal skabe plads til de naturlige fødekæder, som enten mangler eller er stærkt svækkede. Det er den største udfordring for dyr, fugle og insekter. Derfor skal landbrugets rammevilkår åbne for flere muligheder for landmanden.