Høringssvar afgivet i 2024

Høring over forslag til undtagelse for GLM 8 kravet 2024
Myndighed: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Landbrugsstyrelsen
Dato: Den 1. februar 2024

Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer m.v., lov om krigsmateriel og lov om jagt og vildtforvaltning.
Myndighed: Justitsministeriet, Politikontoret
Dato: Den 19. januar 2024

Høring af forslag til ændring af bekendtgørelse om tilskud til kvælstofreducerende virkemidler for planperioden 2024/2025
Myndighed: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Landbrugsstyrelsen
Dato: Den 18. januar 2024

Høring af forslag til udvælgelseskriterier for tilskud til biodiversitetsskov 2024 og 2025
Myndighed: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Landbrugsstyrelsen
Dato: Den 9. januar 2024

Høring over forslag til udkast til bekendtgørelse om tilskud til biodiversitetsskov 2024
Myndighed: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Landbrugsstyrelsen
Dato: Den 9. januar 2024

Høring over forslag til forordning om opdræt, registrering og omsætning af hunde og katte   
Myndighed: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Fødevarestyrelsen
Dato: Den 9. januar 2024