Høringssvar afgivet i 2019

Høringssvar til forslag til dyrvelfærdeslov
Fødevarestyrelsen
Dato: Den 30. september 2019

Høringssvar til miljøtilstand.nu
Myndighed: Miljøministeriet
Dato: Den 30. september 2019

Arbejdsprogram for vandområdeplanerne 2021-2027
Myndighed: Miljø- og Fødevareministeriet
Dato: Den 21. juni 2019

Høring af forslag til forvaltningsplaner for biodiversitetsskov
Myndighed: Naturstyrelsen
Dato: Den 26. maj 2019

Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om Nationalpark Mols Bjerge
Myndighed: Miljø- og Fødevareministeriet
Dato: Den 16. maj 2019 

Bekendtgørelse om næringsstofreducerende tiltag og dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruget for planteperioden
Myndighed: Landbrugsstyrelsen
Dato: Den 15. maj 2019

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til skov med biodiversitetsformål
Myndighed: Miljø- og Fødevareministeriet
Dato: Den 8. april 2019

Høring over bekendtgørelse om tilskud til privat skovrejsning Authority
Myndighed: Landbrugsstyrelsen
Dato: Den 29. marts 2019

Høring om udkast til ny bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen mv Authority
Myndighed: Miljø- og Fødevareministeriet
Dato: Den 26. marts 2019

Høring af forslag til Fingerplan 2019 
Myndighed: Erhvervsstyrelsen
Dato: Den 21. marts 2019 

Høring over udkast til revideret Vejledning om naturbeskyttelseslovens § 3-beskyttede naturtyper Myndighed: Miljø- og Fødevareministeriet
Dato: Den 13. februar 2019


Høring om udkast til første del af Danmarks havstrategi II
Myndighed: Miljø- og Fødevareministeriet
Dato: Den 21. februar 2019