Høringssvar afgivet i 2011


Ny Bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter enkeltbetalingsordningen
Myndighed: NaturErhverstyrelsen
Dato: 14. december 2011

Ny bekendtgørelse om god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM)
Myndighed: NaturErhverstyrelsen
Dato: 14. december 2011

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer
Myndighed: NaturErhvervstyrelsen
Dato: 8. december 2011

Forslag til Nationalparkplan Mols Bjerge
Myndighed: Nationalpark Mols Bjerge
Dato: 8. december 2011

Forslag til lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer (straf for overtrædelse af knivforbuddet)
Myndighed: Justitsministeriet
Dato: 5. december 2011

Køreplan til et ressourceeffektivt Europa
Myndighed: Miljøstyrelsen
Dato: 7. november 2011

Beredskabsplan for havpattedyr
Myndighed: Naturstyrelsen
Dato: 30. september 2011

Forslag til vejregel: "Fauna og menneskepassager - en vejledning"
Myndighed: Vejdirektoratet
Dato: 30. september 2011

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om planlægning og forskellige andre love (digital annoncering mv.)
Myndighed: Naturstyrelsen
Dato: 9. august 2011

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods
Myndighed: Justitsministeriet
Dato: 9. juni 2011

Bekendtgørelse om hold af mårhund
Myndighed: Naturstyrelsen
Dato: 5. juni 2011

Ændring af Bekendtgørelse om bygge- og beskyttelseslinjer (flerårige energiafgrøder)
Myndighed: Naturstyrelsen
Dato: 25. maj 2011

Bekendtgørelse Nationalpark Skjern Å
Myndighed: Naturstyrelsen
Dato: 9. maj 2011

Høring af offentligheden og statslige, kommunale og regionale myndigheder af forslag til vand- og Natura 2000-planer
Myndighed: By- og Landskabsstyrelsen
Dato: 7. april 2011

Generelle retningslinjer vedr. drift og pleje af Forsvarsministeriets arealer
Myndighed: Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste
Dato: 5. april 2011

Ændring af bekendtgørelse om våben og ammunition
Myndighed: Justitsministeriet
Dato: 29. marts 2011

Revidering af vandscooterbekendtgørelsen
Myndighed: Naturstyrelsen
Dato: 28. marts 2011

Bekendtgørelse om vildtskader
Myndighed: Naturstyrelsen
Dato: 8. marts 2011

Betænkning om revision af hundeloven
Myndighed: Justitsministeriet
Dato: 1. marts 2011

Revision af bekendtgørelse for Odense Fjord Vildtreservat
Myndighed: Naturstyrelsen
Dato: 21. februar 2011

Forslag til lov om randzoner
Myndighed: Fødevare Erhverv
Dato: 10. januar 2011