Offentliggjort den: 04. juni 2024

Racedysten 2024

Danmarks Jægerforbunds traditionelle Racedyst afvikles i år søndag den 28. juli i henholdsvis Stenlille, Odense og Vinderup. Alle stambogsførte hunderacer er velkomne.

Tekst: Jytte Harder

Racedysten er en anerkendt apporteringsprøve, hvor alle stambogsførte hunderacer kan deltage. Hver race kan stille med et hold bestående af 3 hunde samt evt. en reserve, og der dystes om at blive ”Prøvens bedste hold” samt ”Prøvens bedste hund”.  De deltagende hunde skal på dagen gennem følgende 3 discipliner: Apportering af due, kanin samt apportering i vand, før vinderne sidst på eftermiddagen kan kåres.

Dysten dømmes og afholdes i henhold til: Reglement for DJ apporteringsprøve samt Reglement for Danmarks Jægerforbunds Racedyst

Racedysten afvikles i år på følgende lokaliteter: 

  • Vinderup Jagtforenings Klubhus, Hvidemosevej 19-21, 7830 Vinderup v/prøveleder Anethe Karlsen, tlf. 40 35 06 33
  • Strandager Skyttecenter, Otterupvej 400, 5270 Odense N. v/prøveleder Gitte Schmidt Petersen, tlf. 61 71 54 88
  • Stenlille Jagtforening, Plantagevej 1c, 4180 Døjringe v/prøveleder Arne Nielsen, tlf. 24 69 08 19

Prøven er en lukket prøve og tilmelding kan kun ske via specialklubberne, hvortil der er udsendt invitation samt tilmeldingsblanket. Tilmelding skal være sekretariatet i hænde senest fredag den 12. juli. Tilmeldingsgebyr er 225,- pr. deltagende hund. Prøven er anerkendt og resultaterne stambogsføres.

Så har du en super god apporterende jagthund, så kontakt snarest din specialhundeklub for tilmelding. 

Yderligere oplysninger vedr. prøvens afvikling kan fås ved henvendelse til de tre ovennævnte prøveledere.