Offentliggjort den: 26. januar 2024

Dommere for de gravgående melder klar

Den nye dommeruddannelse for de gravsøgende jagthunde blev søsat i december. Nu er de første dommere allerede klar til at dømme DJ Naturtest i grav, og står også klar til at modtage nye aspiranter. Kom frisk!

Tekst: Ove Dam Hedegaard
Foto: Vibeke Grøning Sønderskov

Gravjagten er en spændende og vigtig jagtform, som mange holder meget af. Passionen er tårnhøj og mærkes tydeligt hos de jægere, der nyder jagtformen. Samme passion fyldte lokalet den 12. december 2023, da de første dommere og den første dommeraspirant for de gravsøgende jagthunde i Danmarks Jægerforbund var til den teoretiske del af dommeruddannelsen.

Arbejdet med at opretholde aktiviteter og indlæringsfaciliteter for de gravsøgende jagthunde har nået endnu en milepæl. Den nye dommeruddannelse havde sin opstart i december på Fyn. Opstarten bar vidne om, at selve arbejdet, de geografisk velfordelte faciliteter og uddannelserne er samlende for de dedikerede gravjægere på tværs af racer og dermed specialklubber.

En aftale med Dansk Kennel Klub om, at dommere med eksisterende eller tidligere autorisationer efter et teoriforløb kunne dømme jægerforbundets nye Naturtest i grav, gav en god og velfortjent start på kartoteket over egnede dommere. Seks nye dommer, fordelt geografisk i landet, er klar til at modtage henvendelser fra medlemmer, der ønsker at teste hundens jagtlige evner.

For at sikre udviklingen inviteres flere med ombord, og de erfarne dommere står klar til at tage hånd om de kommende aspiranter. Hans Kristian Nielsen fra Nordfyns Jagtforening er den første aspirant på uddannelsen, og dommerne glæder sig til at have Hans Kristian med under armen.

Er du interesseret i at blive aspirant eller bare nysgerrig på uddannelsen, så kan du læse mere her.

Naturtesten i grav er som udgangspunkt en anerkendt test, men kan også afholdes som en lokaltest. Dvs. en ikke anerkendt test, der er stambogsførbar. Arbejdsgruppen tilknyttet projektet for bevarelse af gravjagt i Danmark har generelt haft et stort fokus på, at testen skal være nem at arrangere og gennemføre, og at alle gravsøgende hunde kan deltage. Afviklingen af testen sker i et flow ifm. en almindelig gravjagt på arealer, hvortil man har jagtretten. Deltagerne rekvirerer selv dommer(e), og afholder selv udgiften til dommerens kørselsgodtgørelse. Der er oprettet en kontaktliste over dommerne, som du kan se på denne side.