OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 10. januar 2023

Status for hundeområdet

2022 har på mange måder været et spændende og udfordrende år. Jagthundeudvalget, Hundeaktivitetsudvalget, diverse ad hoc arbejdsgrupper, forbundsinstruktørerne og sekretariatet har haft ærmerne smøget godt op.

Tekst: Ove Dam Hedegaard

Uddannelserne
60 nye instruktører gennemførte jagthundeinstruktør-uddannelsen, og kan nu bidrage til at højne træningen af jagthundeførerne rundt om i landet. Det sidste kursusforløb for i år blev afholdt på Bornholm med succes, og lørdag den 25. februar går det løs igen på Kalø. Det er fantastisk, at denne uddannelse er så populær, og at så mange frivillige medlemmer ønsker denne kompetence. Se uddannelsestilbuddet her

Ikke helt så heldigt står det til med efteruddannelsen af jagthundeinstruktørerne. Vi har desværre måtte aflyse flere kurser i år pga. manglende tilmeldinger. De instruktører, der dog har deltaget på efteruddannelsen, roser forløbet og kunne ønske sig, at flere ville deltage. Disse udtalelser fik pilen til at pege indad hos uddannelsesteamet. Forbundsinstruktørerne og jeg mødtes derfor til drøftelse af problemstillingen. Konklusionen blev, at vi ikke har været tydelige nok i kommunikationen af efteruddannelsen. Hvad er der egentligt på ”hylden”? Derfor vil vi have fokus på dette i 2023. Efteruddannelserne vil både blive udbudt lokalt i jagtforeningerne og i større format på lokationer hhv. øst og vest for Storebælt. Du kan læse mere om efteruddannelserne her

Nye tests og prøver på vej
En ad hoc arbejdsgruppe for nye tests og prøver under Jagthundeudvalget har netop afleveret deres arbejde og anbefalinger til Jagthundeudvalget. 3 nye tests og en ny prøve, samt et helt nyt sæt generelle bestemmelser for tests og prøver i DJ er en realitet. Derudover henviser den ”lille” anerkendte apporteringsprøve og den udvidet apporteringsprøve nu også til de nye generelle bestemmelser. 2023 bliver et sjovt og spændende år, hvor disse tiltag skal kommunikeres, implementeres og afprøves i hele landet. Her håber vi, at mange jagtforeninger vil bidrage og tage positivt imod.

En ny ad hoc arbejdsgruppe vil medio januar 2023 mødes for første gang. Arbejdsgruppen har til opgave at udarbejde dommer- og deltagervejledninger til de nye tests og prøver. For at sikre forståelse og kontinuitet har Hundeaktivitetsudvalget, der består af en hundekoordinator fra hver kreds samt en formand, haft 2 medlemmer i arbejdsgruppen for nye tests og prøver, og får også 2 medlemmer med i den nye arbejdsgruppe. Det er et mål, at vejledningerne skal være let tilgængelige og let forståelige.

De gravsøgende jagthunde
Projektet for bevarelse af gravjagt i Danmark forventes afsluttet i første kvartal af 2023, hvor arbejdet overgår til drift. Hovedbestyrelsen (HB) tog i 2018 beslutning om at yde økonomisk hjælp til 7 mekaniske ræve fordelt i landet, men har i år yderligere givet tilsagn om 5 mere. Fordelingen er endelig på plads, og nye indlæringsanlæg for de gravsøgende jagthunde vil i 2023 se dagens lys.

En erfagruppe med en repræsentant fra hvert anlæg skal sørge for udvikling, viden- og erfaringsdeling samt koordinere uddannelse og efteruddannelse af instruktørerne ved anlæggene.

Ny dommeruddannelse og en ny test i naturgrav for de gravsøgende jagthunde er godkendt hos Dansk Kennel Klub. Dommeruddannelsen og testen er udarbejdet af arbejdsgruppen for projektet for bevarelse af gravjagt i Danmark og interessenter fra specialklubber. Både dommeruddannelsen og testen er godkendt ift. FCI (Fédération Cynologique Internationale). Dette betyder kort fortalt, at DJ-dommere kan dømme andre anerkendte prøver med lignende krav i specialklubberne og omvendt. Derudover vil resultaterne fra testen i naturgrav blive anført i stambogen. Det skal understreges, at alle DJ-medlemmer med gravsøgende jagthunde kan deltage på DJ’s test i naturgrav. Hvis ikke man har sin hund stambogsført, så kan man rekvirere et startnummer via Hundeweb.

Støtte og sammenhæng
Strategien og målet med at arbejde for bredden blandt jagthundeførerne i DJ gennemsyrer alt arbejdet for jagthundeområdet. Alle ønsker en stærkere sammenhæng mellem det gode arbejde i jagtforeningerne, uddannelsestilbuddene og afprøvningen af jagthundene. Det hele med et stjerneklart fokus på hundens præmisser – herunder dens fysiske og mentale udvikling.

Jagthundeudvalgets retning er tydelig. De tilbud, som jagtforeningerne tilbyder, som f.eks. hvalpemotivation og apporteringstræning, skal understøttes af uddannelser til de mange frivillige. Det skal være en selvfølge, at man som træner eller instruktør kan tilegne sig viden, der kan bidrage til en god undervisning af hundeførerne. Samtidigt skal de nye tests og prøver passe til tilbudsudviklingen i jagtforeningerne, så den almindelige hundefører gradvist motiveres til at fastholde uddannelsen af hunden. De nye tests og prøver skal også bidrage til en øget forståelse for hundens fysiske og mentale udvikling, så hundene får et sundt og langt arbejdsliv på jagt og i hjemmet. Alt sammen for at vi kan dyrke vores passion på en etisk og effektiv måde, og det kræver gode apportører.

Plakater til foreningen
På utallige opfordringer fra deltagere på jagthundeinstruktør-uddannelserne har vi lavet 2 plakater til foreningerne. Den ene plakat omhandler de etiske anbefalinger for håndtering og træning af hundene i jagtforeningen, som f.eks. kan bruges ifm. introduktionen til nye hold. Den anden omhandler hundens udviklingsfaser. Den er et godt redskab til at få hundeførerens opmærksomhed på, at hunden ikke fra den ene dag til den anden er blevet dum, men måske står midt i en hormonel udfordring.

Plakaterne kan rekvireres her
Bemærk, at du skal være logget ind på medlemsnettet!