Offentliggjort den: 25. oktober 2023

Signaler til duelighedsprøverne 2024 frigivet

Der er god tid at øve sig, da jagthornsudvalget allerede nu giver mulighed for at studere signalerne til duelighedsprøven i 2024.

Lodtrækning af signaler til duelighedsprøverne i 2024 er frigivet. Jagthornsudvalget har blandt andet på baggrund af henvendelser fra medlemmer besluttet at offentliggøre de udtrukne signaler allerede nu, så især grupperne kan nå at øve de flerstemmige signaler og musikstykker.

Duelighedsprøven i jagthornsblæsning er en mulighed for alle, der ønsker at afprøve deres evner foran et dommerpar af professionelle musikere. De professionelle musikere, vil på dagen give dig konstruktiv kritik og gode råd på baggrund af din præstation. Duelighedsprøverne der hvert år afholdes i alle landets kredse, giver samtidig mulighed for at kvalificere sig til forbundsmesterskabet i jagthorn.

Husk, at det foreløbigt frem til 2025 er muligt at deltage i flere kategorier, da reglen om at man kun må stille op i én kategori er suspenderet. Så man kan altså både stille op i bronze og guld på samme dag. Samtidig er det også muligt at deltage i flere grupper, da reglen om at man kun kan stille op i én gruppe også er suspenderet.