Offentliggjort den: 24. oktober 2023

Hundepolitisk arbejde skal varetages af HB

Fremover er det hovedbestyrelsen i DJ, der varetager forbundets hundepolitiske indsats. Dermed nedlægges jagthundeudvalget foreløbig. Det sker for at komme tættere på udrulningen af den nye hundestrategi.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Niels Søndergaard

Som en del af implementeringen af de næste faser i Danmarks Jægerforbunds hundestrategi, har hovedbestyrelsen (HB) besluttet for nuværende at nedlægge Jagthundeudvalget og tage det hundepolitiske arbejde tilbage i HB. Jagthundeudvalget har gjort et godt stykke arbejde i de første faser af implementeringen af den nye hundestrategi. Men der er nu behov for at være tættere på de dialoger, der forventes indledt med diverse specialklubber som næste skridt i udrulningen af strategien. Det forklarer Leif Bach, næstformand i DJ.

- Vi ser derfor denne løsning som den bedste på nuværende tidspunkt. En samlet hovedbestyrelse anerkender det store arbejde, som er gjort fra hele jagthundeudvalget side. Det har bragt hundearbejdet et nyt sted hen i Danmarks Jægerforbund, og det er vigtigt at denne anerkendelse bliver udtrykt, understreger Leif Bach.

Uændret hundeaktivitetsudvalg

I regi af Danmarks Jægerforbunds hundearbejde, har der hidtil eksisteret to udvalg: Jagthundeudvalget og hundeaktivitetsudvalget. Mens jagthundeudvalgets formål bl.a. har været at udbrede kendskabet til alle grene inden for jagthundearbejdet, at varetage jagthundenes interesser samt at rådgive HB i jagthundefaglige spørgsmål, har hundeaktivitetsudvalget derimod til formål at sikre afholdelse af prøver, udvikle og implementere nye prøver, uddanne prøveledere, dommere, mv.

Hundeaktivitetsudvalget påvirkes ikke af ovennævnte beslutning vedr. jagthundeudvalget og fortsætter dermed med det gode arbejde på aktivitetssiden og inden for rammerne af det gældende kommissorium.