OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 28. april 2023

Dato og plan for ERFA-møder er på plads

Sæt straks kryds i kalenderen og reserver datoen for årets ERFA-møde for jagttegnskursuslærere. I år er der fokus på natur og jagthåndværk, når vi besøger Herregårdsjægere og udvalgte naturområder.

Tekst: Jes Mikkelsen, Danmarks Jægerforbund

Danmarks Jægerforbunds nyjægerudvalg inviterer igen alle jagttegnskursuslærere til erfaringsmøder (ERFA) over hele landet. Traditionen tro er der mulighed for at møde undervisningskollegaer, og drøfte indhold og udfordringer fra årets undervisningssæson. ERFA-møderne afholdes over hele landet, og er en god mulighed for at holde netværket ved lige, og blive opdateret på de centrale dele af jagttegnsundervisningen.

I år retter vi et særligt fokus mod naturen som undervisningsrum, og derfor tilbyder alle ERFA-møder et specifikt fagligt oplæg, hvor vi enten besøger et udvalgt naturområde eller et professionelt jagtvæsen på et gods.

Kig i oversigten herunder og find det arrangement som passer dig bedst. Tilmeldinger til de enkelte arrangementer udsendes snarest.

5.-7. maj: Mini-ERFA v. Adventure Festival i København

Mulighed for fribilletter til festivalen. Læs mere om arrangementer HER, og om hvordan du får fat i en billet, så du kan mødes med de andre jagttegnskursuslærere.

25. maj: Bognæs v. Roskilde

Besøg og rundvisning på godset Bognæs som ligger i Isefjorden. Natur- og vildtforvalter Rasmus Rasmussen byder velkommen og viser os rundt i det professionelle jagtvæsen, og giver os en spændende indsigt i jagtens faglighed.  

1. juni: Klosterheden i Vestjylland

Med lokalkendt formidler og ekspert kører vi i bus på guidet tour rundt i Klosterheden, og bliver klogere på ulve og bævere, som i dag er en nærværende del af den vestjyske natur.

14. juni: Ulvedybet ved Limfjorden

Vi besøger brakvandssøen Ulvedybet, som ofte kan præsentere en lang rækker vildt- og fuglearter som er centrale i jagttegnsundervisningen.

15. juni: Julianelyst i Østjylland

På godset Julianelyst nær Horsens tager Herregårdsjæger og vildtforvalter Jacob Larsen os på en rundvisning i det professionelle jagtvæsen, og klæder os grundigt på til at forstå jægerhåndværket og dagligdagen på Julianelyst.

15. juni: Naturama i Svendborg

Vi besøger det naturhistoriske museum i Svendborg, som blandt andet huser en lang række udstoppede dyrearter, og hvor formidling af natur er et dagligt omdrejningspunkt.

22. juni: Online ERFA-møde

Vi afslutter ERFA-rækken med et online møde, så det er muligt at blive opdateret på de væsentligste pointer fra møderne, hvis deltage ved et fysisk møde ikke er muligt. 

 

Tilmeldinger til de enkelte arrangementer udsendes snarest.

ERFA-møderne afholdes som fyraftensmøde i tidsrummet omkring kl. 18-21. Deltagelse er gratis for jagttegnskursuslærere i Danmarks Jægerforbund. Der serveres forplejning ved møderne.

ERFA-møderne har til formål at skabe viden og kompetencer samt udbygge relationer omkring jagttegnsundervisning, jagtprøve og nyjægere i Danmark.