Offentliggjort den: 15. august 2023

Bliv vært for Jagthornsmesterskabet 2025

Danmarks Jægerforbunds jagthornsudvalg søger en blæsergruppe eller en lokal jagtforening i kreds 4 eller 5, som vil være vært for Forbundsmesterskabet i Jagthornsblæsning 2025.

Tekst: Bjarne Rasmussen

Værten skal være behjælpelig med et egnet sted til afholdelse af arrangementet, samt praktiske opgaver før, under og efter mesterskabet. Til gengæld får arrangøren have mulighed for at tilbyde plads til boder og lignende ved mesterskabet, hvor der deltager ca. 300 blæsere fra hele landet, samt et tilsvarende antal publikum.

Desuden yder Danmarks jægerforbund et tilskud på 16.000 kr. til afholdelse af udgifterne til gennemførelse af Mesterskabet. Der skal udarbejdes et budgetoverslag som viser at det er muligt at holde budgettet inden for de 16.000kr. Som indsendes sammen med ansøgning om afholdelse af Danmarksmesterskab i Jagthornsblæsning. Det anbefales at man tager kontakt til Kreds koordinator som kan give yderligere information. Interesserede blæsergrupper eller jagtforeninger bedes indsende ansøgning og budgetoverslag senest 1. november 2023, til udvalgsformand Bjarne Rasmussen og Nicholai Vigger Knudsen. med kort beskrivelse af sted og faciliteter.

Såfremt der ikke er indkommet ansøgninger i rette tid, vil interesserede fra andre kredse kunne byde ind. Dette vil blive annonceret på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside senest 10. november 2023.

Materiale indeholdende de nødvendige opgaver som jagthornsudvalget ønsker opfyldt i forbindelse med afholdelsen af forbundsmesterskabet, samt rammer for økonomisk tilskud, kan rekvireres ved henvendelse til kredsens jagthornskoordinator, udvalgsformand Bjarne Rasmussen (se info nedenfor) eller våbenkonsulent Nicholai Vigger Knudsen på tlf. 88 88 75 03 eller e-mail nvk@jaegerne.dk.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Bjarne Rasmussen på tlf. 61 69 80 56 eller e-mail bjarne.10.rasmussen@gmail.com. Find jagthornskoordinator for din kreds ved at søge under "Jagthornsudvalg" her.