Offentliggjort den: 17. marts 2023

Ændring af reglerne for FM i jagthorn

I et forsøg på at få flere grupper til duelighedsprøverne suspenderes en særlig regel indtil 2025.

Det er blevet besluttet at suspendere reglerne for deltagelse i mere end en gruppe. Suspenderingen sker over en begrænset periode frem til 2025, og det sker i et forsøg på at få flere grupper til duelighedsprøverne og forbundsmesterskaberne.

Den præcise ordlyd af den suspenderede regel lyder:

"Ingen blæser kan deltage i mere end én gruppe, dog undtaget den musikalske leder, som kan være medlem i en anden gruppe, og skal på tilmeldingsblanketten fremgå som musikalsk leder af gruppen. Overtrædelse af denne bestemmelse kan medføre diskvalifikation af gruppen.”

Deltagere til FM igennem de seneste år:

År  Solister  Grupper 
2022 35 14
2019 41 19
2018 42 24
2017 32 20
2016 40 21
2015 39 21
2014 44 22