OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 03. juni 2022

Skydebaneindsats på skinner

Danmarks Jægerforbund har oplevet et skifte i behovet for rådgivning. Traditionelt har rådgivningen været målrettet ansøgning om nye miljøgodkendelser. Det er de seneste år skiftet, så vi i dag oplever flere sager, der går i retning af nedlukning af skydebaner med behov for rådgivning, berigtigelse af miljøgodkendelsesvilkår, der ofte foregår ved at fysisk møde sammen med skydebanen og tilsynsmyndigheden. Ligesom vi også oplever et stigende fokus på affaldshåndtering på skydebaner.

Tekst: Morten Sinding-Jensen

Hele skydebaneområdet har i de senere år fyldt mere og mere i jægerforbundet i takt med stigende myndighedskrav. Vi er gået fra 1,5 årsværk til 3,5 årsværk til skydebanerådgivning over de sidst fire år. Senest er miljøkonsulent Lucas Absalon ansat med fokus på affaldshåndtering på skydebaner. 

Hans arbejde omfatter dels rådgivning om kravene i miljøgodkendelser om oprydning af lerduer og haglskåle i de primære nedfaldsområder, dels har han fokus på, at der tilvejebringes renere teknologi i forhold til f.eks. lerduer, patroner mv. Genanvendelse af affaldsprodukter fra skydebaner, f.eks. patronhylstre, lerdueskår indgår også i hans arbejdsportefølje. 

Status

Pt. arbejder vi bl.a. på ni miljøgodkendelsessager, fem skydebanesager vedr. støjklager, seks skydebanesager, hvor jagtforeninger ønsker udvidet skydetid på eksisterende baner, placeringer af nye skydediscipliner på eksisterende baner og rådgivning om støjdæmpning på flere baner. På affaldsområdet arbejder vi pt. med at kortlægge udfordringerne samt metoder til oprydning, der kan fungere på de ca. 200 skydebaner, jægerforbundets foreninger drifter. 

I jagtforeningerne er der en meget stor viden om og erfaring med oprydning på skydebanerne. Det er en af miljøkonsulentens opgaver at samle og beskrive disse til brug for alle baner.

Skydebaner i fokus

- Indsatsen for et bedre miljø på skydebanerne er afgørende for deres overlevelse, og her gør jagtforeningerne en kæmpe indsats på de enkelte skydebaner, udtaler jægerforbundets formand og fortsætter:

 - Hovedbestyrelsen har de seneste år haft stor fokus på skydebaneindsatsen, dette skyldes ikke mindst et fokus på området fra våbenteamet og fra formanden for våbenudvalget, Marie-Louise Achton-Lyng. Alle brænder for området, og man har fra starten haft et klart politisk mål om at styrke jagtforeningernes vilkår for at sikre skydebanekapacitet til glæde for alle jægere i Danmark.

Fremtidens udfordringer

- Fremtidens skydebane skal være bæredygtig, hvilket kræver fokus på bl.a. oprydning, støj og anvendelse af renere teknologi, siger Marie-Louise Achton-Lyng og slutter:

- For at styrke hele skydebaneindsatsen har hovedbestyrelsen derfor valgt at igangsætte en strategisk indsats ved at bruge puljemidler fra egenkapitalen. Med dette tiltag er jeg sikker på, at jagtforeningerne vil kunne møde fremtiden endnu bedre rustet.