OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 21. september 2022
Offentliggjort den: 21. september 2022

Nyt om Racedysten 2023

Fra næste år vil afviklingen af den årlige Racedyst blive afholdt den første weekend i juli!

Tekst: Jytte Harder

Danmarks Jægerforbunds Racedyst har traditionen tro i en årrække været afviklet den sidste søndag i juli måned. Det har desværre vist sig, at deltagelsen fra flere specialklubber har været for nedadgående de seneste år, ligesom det har været problematisk at rekvirere dommere til de tre dyster denne weekend. 

Adspurgt har begrundelsen for den manglende deltagelse hovedsagelig vist sig at være afholdelse af ferie, og derfor har man i Danmarks Jægerforbunds Hundeaktivitetsudvalg drøftet problematikken og herefter truffet beslutning om, at man fra 2023 fremrykker arrangementet til den første weekend i juli.

Ændringen er meddelt specialklubberne og man håber fra Udvalgets side, at specialklubberne vil se positiv på ændringen og tage denne med i overvejelserne i forhold til planlægning af næste års arrangementer ude i klubberne. Der vil som tidligere år naturligvis blive fremsendt invitation til Racedysten i løbet af foråret 2023 til specialklubberne.