OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 30. juni 2022

Miljøstyrelsen gav status til jagttegnskursuslærerne

Jægerforbundets online ERFA-møde havde besøg af Søren Egelund Rasmussen fra Miljøstyrelsen, som orienterede om jagtprøven, Vildtforvaltningsrådet og den obligatoriske efteruddannelse.

Tekst: Jes Mikkelsen, Danmarks Jægerforbund

I en status på jagtprøverne kunne Miljøstyrelsen berette, at man fra myndighedernes side fortsat er ved at finde fodfæste efter Covid19, og at bekendtgørelsesændringerne fra 2020 betyder at der er nye procedure, som skal falde på plads. Ændringerne har betydet, at det har været vanskeligt at identificere antallet af aspiranter, som var klar til jagtprøven, og at det deraf var vanskeligt at tilpasse antallet af jagtprøver. Det har længe været til frustration for jagttegnskursuslærerne, at de ikke kunne fortælle aspiranterne hvor og hvornår der var blev afholdt jagtprøver, så det var glædeligt at MST berettede, at det er en målsætning at jagtprøver for hele året skal offentliggøres i årets første kvartal. Dette forventes effektueret fra 2023.

Miljøstyrelsen pålægger Naturstyrelsen at afholde jagtprøver i perioderne april til juni og igen fra september til oktober. Hos nogle enheder kan disse perioder udvides hvis skydetid og kapacitet tillader det.

Nye spørgsmål i jagtprøven og vildtkending

Til forårets jagtprøver er der lavet otte nye prøvesæt, med to-tre nye spørgsmål i hver prøvesæt. MST berettede om erfaringer på den baggrund, og kunne fortælle at spørgsmålene ligger inden for de retningslinjer der er opgivet på hjemmesiden. Producenterne af materialer indkaldes normalt til gennemgang af indhold i jagtprøverne, men dette har er ikke sket de sidste par år, grundet Corona.

På baggrund af udviklingen af nye prøvesæt har MST vurderet, at der bør kunne søges aktindsigt to gange årligt. Der kan søges aktindsigt i prøverne efter d. 1. juli og efter 1. januar.

Billedmaterialet til jagtprøven opdateres løbende, og MST fik med tydelighed aflivet rygter om at hun-ænder ikke kan forekomme uden andrik til jagtprøvens vildtkending.

Vildtforvaltningsrådets arbejdsgruppe for jagtprøve

Miljøstyrelsen gav også en status på vildtforvaltningsrådets arbejdsgruppe for jagtprøve, som igen har været samlet efter Covid19. Gruppen er en faglig gruppe bestående af medlemmer fra Friluftsrådet, Landbrug & Fødevare, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Jægerforbund og Miljøstyrelsen.

Gruppen arbejder i øjeblikket med analyser af bekendtgørelsesændringer fra 2020 som omhandler de tre forsøg til jagtprøven, frit valg af skydeprøver samt obligatorisk riffelskydeforløb. Drøftelser om sikkerhed ved riffeljagt er et centralt emne, som vil blive behandlet nærmere i efteråret. Udviklingen omkring jagttegnsundervisningen og den tidligere nævnte aktindsigt har gruppens bevågenhed, og drøftelserne i efteråret vil behandle disse elementer, så alle aspiranter og jagttegnskursuslærere stilles lige i undervisningen.  

Obligatorisk efteruddannelse for jagttegnskursuslærere

Slutteligt gav Søren Egelund en orientering om den obligatorisk efteruddannelse for jagttegnskursuslærere, som har været sat på pause pga. Covid19.

Helt overordnet fastslog Søren Egelund, at jagttegnskursuslærere ikke mister deres autorisation når gyldighedsperioden udløber på det udleverede plastikkort. Den femårige efteruddannelse er en mulighed hos myndighederne, men ikke et fast tilbagevendende krav, så alle certificeringer forlænges automatisk. Der er på nuværende tidspunkt ikke planlagt nye efteruddannelseskursus og al henvendelse fra Miljøstyrelsen om certificering vil altid ske i din digitale postkasse.

Ønsker du som jagttegnskursuslærer en bekræftelse på din certificering, kan du altid kontakte Jagttegnsekspeditionen.