OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 27. juli 2022

Efteruddannelse af jagthundeinstruktører

Det er nu muligt at bygge videre på sin jagthundeinstruktøruddannelse. Kurset består af en både teoretisk og praktisk del, og udbydes i Jylland og på Sjælland. Kurset henvender sig særligt - men ikke kun - til instruktører med en ældre uddannelse bag sig.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Som bekendt uddanner Danmarks Jægerforbund jagthundeinstruktører til glæde og gavn ude i jagtforeningerne over hele landet. Instruktøruddannelsen er opdelt i tre moduler, som du kan læse mere om her. Igennem årene har rigtig mange gennemført uddannelsen, og nu er det også muligt at toppe op med relevant efteruddannelse.

Efteruddannelsen er opdelt i en teoretisk og praktisk del, og finder sted ved Kalø i Jylland og Fugledegård på Sjælland. Mange instruktører har givet udtryk for, at de ønskede efteruddannelse i samme form, som da de deltog på hovedforløbet - det vil sige sammen med andre instruktører fra foreningerne rundt om i landet. Dette ønsker indfries nu med tre efteruddannelsesforløb - to i Jylland og ét på Sjælland. Husk, at man stadig har mulighed for at arrangere efteruddannelse lokalt i jagtforeningen igennem en aftale med den lokale forbundsinstruktør.

Især for instruktører med en ældre uddannelse

Målgruppen for efteruddannelsen er eksisterende jagthundeinstruktører med tilknytning til Danmarks Jægerforbund, gerne instruktører med en ældre uddannelse bag sig (over 3 – 4 år gammel). Formålet med efteruddannelsen er at danne grundlag for, at nyuddannede og erfarne instruktører med ældre uddannelser i fællesskab kan tilrettelægge et teoretisk og praktisk uddannelsesforløb for hunde og hundeførere i lokalforeningen.

Sigtet med efteruddannelsen er at introducere nye og mere målrettede metoder til uddannelse af jagthunde, så træningen bliver bedst mulig målrettet og effektiv. Der arbejdes udelukkende med hundens læringsevner og ikke mod. Alle jagthunderacer kan uddannes efter efteruddannelsens metoder, som kan tilpasses til racernes individuelle specialer.

Du kan læse mere om de tre forløb - 6 kurser i alt - og tilmelde dig i linkene herunder: